Vaskeriet har gjort Enøk-tiltak i 30 år – mener strømsløserne belønnes 

– De som har gjort en god jobb og spart energi i mange år blir straffet for det, mener Kristian Gaasrud i Sentralvaskeriet for Østlandet.

Kristian Gaasrud i Sentralvaskeriet for Østlandet har gjort ENØK-tiltak i tiår. Nå mener han at strømsløserne belønnes av staten.

Rakkestad: – Jeg føler at dette er en lite gjennomtenkt ordning, hvor de som har vært best i klassen blir straffet.