SAMFERDSEL

Varslingssystem får taxisjåfører til å endre kjørestil

Halverte antall farlige situasjoner i Stavanger.

Ina AndersenIna AndersenJournalist
30. nov. 2015 - 15:10

Rogaland taxi har installert et antikollisjonssystem i åtte av bilene sine, som varsler når de er farlig nær bilen foran, for nær fotgjengere og syklister, dersom det er fare for frontkollisjon og dersom bilen skifter fil uten å bruke blinklys. Varslingssystem får taxisjåfører til å endre kjørestil

I løpet av åtte uker sank antall varsler fra 146,1 per 100 kilometer, til 72,7. En nedgang på like over 50 prosent.

– Vi har et stort ansvar med så mange biler på veien som vi har. Vi ser at sjåførene vender seg til en annen kjørestil med varslingssystemet. Vi får færre hendelser og risikonivået går ned, sier Svein Svimbil, administrerende direktør i Rogaland taxi.

Synssensor

Rogaland Taxi har i samarbeid med Delta IFO, som er norsk distributør av Mobileye antikollisjonssystemer for kjøretøy, gjennomført et pilotprosjekt med utprøving av Mobileye i flere av sine maxitaxier og minibusser.

Systemet er lignende, men mer avansert, enn det som finnes installert i mange nyere personbiler.

Antikollisjonssystemet består av en intelligent synssensor som oppdager og identifiserer mulige fareobjekt, som andre biler, motorsyklister og myke trafikanter.

Det måler kontinuerlig avstand og relativ hastighet til disse objektene, for å beregne risikoen for uhell.

Dersom det anses som sannsynlig at et uhell kan oppstå, varsles sjåføren visuelt og ved hjelp av lyd eller vibrasjon i rattet, i inntil 2,7 sekunder før en mulig kollisjon.

Taxisjåfør Willy Furu synes det er en ekstra trygghet å ha antikollisjonssystemet installert i bilen, spesielt når det er mørkt ute. Han merker at han han endret kjørestil. Ina Steen Andersen

Ekstra trygghet i mørket

Taxisjåfør Willy Furu kjører en av bilene med systemet installert, kalt Teo Taxibuss, som er spesielt beregnet på å kjøre barn og unge.

For ham er det en ekstra trygghet å ha systemet installert når han kjører i nærheten av barnehager og skoler, og spesielt vinterstid med mørkere morgener og ettermiddager.

Og sjåføren merker at han har endret kjørestil på grunn av systemet.

– I begynnelsen fikk jeg langt flere varsler. Nå har jeg for eksempel vendt meg til å ha større avstand til bilen foran, og jeg er ikke blant dem som hadde kortest avstand til å begynne med. Systemet har også oppdaget farer før jeg har sett dem selv, forklarer Furu.

Teo taxibuss er spesielt beregnet på å kjøre barn og unge. Det er én av bilene som har fått systemet installert. Ina Steen Andersen

– Målet er å forhindre ulykker

Rogaland taxi ser tydelige resultater av å ha systemet installert i bilene. De vet at systemet har hjulpet sjåfører til å se farer i tide, uten å kunne si sikkert om det har hindret konkrete ulykker.

Statistikken på varslinger viser at det totale antallet varsler ble redusert med over 50 prosent i løpet av de første åtte ukene i pilotprosjektet.

Fronkollisjonsvarslene gikk fra seks per 100 kjørte kilometer – til én. Varselet for farlig filskifte fra 57,3 til 18,4. For nær bil foran-varselet ble redusert fra 82,8 til 44,4 varsler.

– Målet vårt er jo å kunne forhindre ulykker. Og tilbakemeldingene fra sjåførene våre er positive, dette er jo et verktøy som skal hjelpe både oss og dem. Flere har også bedt om å få systemet installert i sine biler, sier Rune Johnsen i Rogaland taxi til Teknisk Ukeblad.

Utvider prosjektet

Tidligere denne måneden inngikk Rogaland taxi en avtale med Delta om å installere antikollisjonssystemet i 30 biler. En del biler i flåten skal dessuten byttes ut i løpet av 2016, og systemet vil installeres i disse også.

Svimbil understreker at dette er noe taxiselskapet gjør av egen interesse, for å redusere risikonivået. Det er lite penger å hente i å ha sikkerhetssystemet installert.

– Anbudsrunder for offentlige kontrakter tar kun hensyn til pris, så det er ingenting å hente der. Det er mulig vi kan få en liten gevinst i form av lavere forsikringspremie, hvis vi ser en forbedring. Vi vet jo hva en skade koster. Men pengene er én ting. Det handler jo først og fremst om tryggheten til våre ansatte og tredjepart i eventuelle ulykker. Det er et stort ansvar med mange biler på veien, poengterer han.

Rogaland taxi har flere kommunale og fylkeskommunale kontrakter, som gjør at de ofte kjører barn, eldre og psykisk utviklingshemmede.

– Så du kan på mange måter si at vi lever på sikkerhet, sier Svimbil.

– En ekstra hjelp

Mobileye-systemet er et synsbasert system, og filmer ikke. Det er heller ikke koblet opp mot bremsene, slik at sjåføren selv må reagerer på varslene.

– Du må fremdeles være årvåken, dette er kun en ekstra hjelp som sier noe om det som foregår utenfor bilen, sier Rune Høyvik Rosnes i Delta IFO til Teknisk Ukeblad.

Han viser til en undersøkelse fra Virginia Tech Institute som sier at menneskelig faktor er medvirkende årsak i nesten 90 prosent av alle bilulykker.

80 prosent av ulykkene handler om tre sekunders uoppmerksomhet.

– Dermed er det mulig å unngå mange ulykker ved bare noen få sekunders varsling, påpeker han.

Rosnes legger til at det også kan være en gevinst å hente i drivstoffkostnader, for større kjøretøy kan det utgjøre betydelige reduksjoner.

– Ved å ha større avstand til bilen foran, slik systemet minner deg på, forhindrer du ofte full nedbremsing, med påfølgende start. Det sparer drivstoff, poengterer han.

Testet over hele verden

Antikollisjonssystemet til Mobileye ble offisielt lansert i Norge i oktober. I tillegg til pilotprosjektet i Rogaland taxi har det vært testet i HAVI, SR-transport og Suldal Transport i Norge, i tillegg til en rekke prosjekter rundt om i verden, i profesjonelle flåter som drosjenæring, tungtransport, budbil og buss.

Rogaland taxi er foreløpig eneste norske taxiselskap som har tatt i bruk systemet.

London var den første byen som gjennomførte et prøveprosjekt med teknologien. De testet systemet på renovasjonsbilene i en av bydelene, og skal implementere teknologien i hele flåten de kommende månedene.

I Tel Aviv har det vært testet på skolebusser, i New York har de testet det på offentlige busser og det samme skal de gjøre i Dusseldorf.

I tillegg har det vært gjennomført tester i en rekke byer, både i Europa, USA, Asia og Australia. Også flere private selskaper har hatt prøveprosjekter, deriblant Volvo i Sverige.

Her har Volvo satset: Her har Volvo satset 90 milliarder på bensin- og dieselmotorer  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.