OLJE OG GASS

Varsler pålegg etter nestenulykker

Overfylling av fakkeldunkene på Alvheim førte til flere nestenulykker i januar. Nå varsler Petroleumstilsynet pålegg.
Overfylling av fakkeldunkene på Alvheim førte til flere nestenulykker i januar. Nå varsler Petroleumstilsynet pålegg. Bilde: Ill.: APL

Det var representanter for vernetjenesten på Alvheim som rapporterte inn nestenulykkene. Begge hendelsene fant sted i januar i år.

Fakkel

Overfylling av fakkeldunken vil kunne føre til at væskedråper rives med til fakkel.

Dersom disse antennes og faller nedover innretningen, vil dette kunne medføre svært alvorlige situasjoner – noe som nesten skjedde her.

Må vurdere

– Vi ser derfor som nødvendig at rettighetshaverne vurderer hvorvidt den driftsformen som er valgt for Alvheim, i tilstrekkelig grad legger til rette for forsvarlig drift av innretningen generelt, og styring av storulykkerisiko spesielt, skriver Petroleumstilsynet på sine hjemmesider.

Nå skal rettighetsinnehaverne bak Alvheim samlet gjennomgå og vurdere rammebetingelsene og driftsformen for Alvheimfeltet.