Klima blir mye viktigere når skatte- og avgiftssystemet nå skal endres kraftig

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn lovet å legge til rette for at industri og næringsliv kan lykkes med det grønne skiftet og sirkulærøkonomi. Mye av regjeringens arbeid vil skje i samarbeid med EU.

Klima blir mye viktigere når skatte- og avgiftssystemet nå skal endres kraftig
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn varsler omfattende gjennomgang av hele skatte- og avgiftssystemet. Målet er at bærekraft og sirkulærøkonomi skal vektlegges sterkere enn i dag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det var på Den store sirkulærøkonomikonferansen på Herøya klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i dag tidlig presenterte regjeringens nye strategi for klima, bærekraft og sirkulær økonomi.