Varsler dagbøter for Telio

SMS-meldinger fra mobiltelefon.
SMS-meldinger fra mobiltelefon. (Bilde: colourbox.com)
  • IT

SKJERPING: Post- og teletilsynet (PT) varsler dagbøter på 10.000 kroner hvis ikke selskapet bruker korrekt pris ved avregning av terminering. I slutten av august ga Telio beskjed til Telenor om at selskapet vil endre termineringsprisene fra 1. november 2007. PT gjorde Telio oppmerksom på at den varslede prisendringen var i strid med gjeldende regulering. Prisendringen er nå likevel gjennomført, og den innebærer etter PTs syn en reell økning i Telios termineringspris på 5 prosent. TSG

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå