SAMFUNNPOLITIKK

Varsel om gebyr i 1 av 5 anbudsklager

KOSTBAR. IP-telefoni skal kutte kostnader i Harstad kommune, men kan føre til en bot som svir hvis kontrakten blir dømt ulovlig.
KOSTBAR. IP-telefoni skal kutte kostnader i Harstad kommune, men kan føre til en bot som svir hvis kontrakten blir dømt ulovlig.

Disse kan bli straffet

Harstad kommune

Skal ha signert kontrakt om IP-telefoni etter at tilbudenes vedståelsesfrist var utløpt, og at dette innebærer at innklagede har begått en ulovlig direkte anskaffelse.

Helse Nord RHF

Skal ha signert kontrakt om anskaffelse av pasienttransport etter vedståelsesfristens utløp, slik at det foreligger en ulovlig direkteanskaffelse.

NAV Troms

Skal ha inngått avtale om leie av lokaler uten kunngjøring.

Steinkjer kommune

To saker med påstand om tildeling av oppdrag med enerett i strid med forskrift om offentlige anskaffelser.

Storfjord kommune

Skal ha gjort så store endringer i konkurransegrunnlaget i etterkant at konkurransen skulle vært avlyst og kunngjort på nytt.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Skal ha inngått avtaler om bygging av ambulansestasjoner uten kunngjøring.

Gebyr for ulovlig innkjøp

Offentlige virksomheter er pålagt å legge alle innkjøp av varer og tjenester over 500.000 kroner ut på anbud.

Brudd på reglene kan klages inn til KOFA.

Nye regler fra 1. januar 2007 skal gi KOFA mer slagkraft ved å straffe innkjøperen med et overtredelsesgebyr på opp til 15 prosent av kontraktsverdien.

I løpet av hele 2007 vurderte Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) å ilegge gebyr i 2 tilfeller blant de 217 sakene der offentlig virksomheter ble dømt for brudd på anbudsreglene.

Utviklingen så langt i 2008 tyder på et hektisk år for KOFA: Hittil foreligger det krav eller varsel om gebyr i 8 av de 41 klagesakene som ligger til behandling.

Det tilsvarer omtrent 20 prosent av sakene.

- Det er mye i forhold til fjoråret, sier nemndas leder Bjørg Ven i en kommentar til Teknisk Ukeblad.

- Ulovlig

I fjor lyste Harstad kommune ut en kontrakt om innkjøp av et system for IP-telefoni. Formålet var mer faste og forutsigbare telefonkostnader. Reglene krever at kommunen tildeler kontrakten innen en angitt frist, etter at anbud og forhandlinger er klare, såkalt vedståelsesfrist.

Firmaet Compartner har klaget kommunen inn for KOFA og mener at kontrakten har blitt undertegnet først etter at denne fristen utløp. Derfor er det snakk om et ulovlig direktekjøp i strid med anbudsreglene, ifølge klageren. Og derfor mener Compartner at kommunen fortjener en smekk over fingrene i form av et gebyr.

Uten anbud

Flere av sakene dreier seg om brudd på vedståelsesfristen, mens andre handler om avtaler uten anbudskonkurranse, slik loven krever.

- Det er for tidlig å si om dette er en trend, men nå begynner nok de nye reglene å bli mer kjent, og de har virket en stund, sier nemndas leder Bjørg Ven.

Bevisste lovbrudd

Den som klager kan be om at KOFA vurderer om det er grunnlag for gebyr, eller klagenemnda kan selv foreta en vurdering.

- Vi tar bare dem som viser grov uaktsomhet eller bevisst bryter anbudsreglene. De som tråkker feil etter å ha gjort så godt de kan, er vi ikke ute etter, sier KOFA-lederen. Reglene tillater også at enhver borger eller virksomhet kan varsle om mulige lovbrudd som kvalifiserer til gebyr. Det har ikke skjedd så langt.

Usikkert resultat

I fjor ble det ilagt ett gebyr, der Statens vegvesen måtte ut med én million kroner for reglebrudd.

- Om de sakene vi nå har til behandling munner ut i gebyrer, er det for tidlig å si noe om, sier Ven.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.