Varmere i steinalderen

Temperaturen var tre–fire grader høyere i tidlig steinalder – for 11.000 til 8000 år siden – enn i dag, selv om vi har hatt en vis oppvarming de siste 100 årene. Dette bekrefter analyser fra forskningsprosjektet Norpast, ifølge Cicerone.

Prosjektet koordinerer forskningen om klimaet i Norge i fortiden. Nå undersøker forskerne sedimenter på bunnen av Malangsfjorden i Troms. De inneholder fossile kalkskall av encellede dyr. Kalkskallene hjelper forskerne å beregne temperaturen flere tusen år tilbake i tiden.

Les mer om: