ENERGI

Varmepumpetesten

Se større illustrasjon: Se Relatert Media - klikk på linken "Varmepumpeprinsipper"
Se større illustrasjon: Se Relatert Media - klikk på linken "Varmepumpeprinsipper"


Testprogrammet
Da vi skulle sette opp testprogrammet var det viktig for oss å se på følgende:

 • Kvaliteten på selve produktet (tekniske løsninger, materialer, brukervennlighet osv.)
 • Funksjonen, dvs. energigevinsten, sett i forhold til klimaforhold og boligens energibehov.
 • Lydforhold

Del 1: Granskning

For å vurdere selve produktet ble det gjennomført en granskning av alle produktene samt bruksanvisningen. Man har fulgt en fast granskningsprotokoll og bl.a. vurdert følgende:

 • angitt bruksområde
 • tekniske data
 • oppgitte effekter (kW) (kjøle- og varmeeffekt, el-forbruk)
 • type kjølemedium
 • minimumstemperatur
 • mål
 • merking
 • filtertyper
 • drifts- og vedlikeholdinstruks
 • vanndrenering utedel
 • varmekabel utedel
 • støydempning
 • barnesikring
 • materialvalg
 • anbefalinger om plassering
 • fjernkontroll

Funksjon

Funksjonen for boligoppvarming er testet etter den helt nye standarden EN 14511 del 1-3 samt CEN 14825. Dette omfatter måling og beregning av:

 • Tilført effekt til produktet (PE)
 • Avgitt effekt fra produktet (PH)
 • Varmefaktor, COP (PH /PE)

Målingene ble gjort ved følgende 7 prøvepunkter:

Prøvepkt.

Uteluftstemp. (oC)

Fullast/Dellast (%)

1

+7

100

2

+2

100

3

-7

100

4

-15

100

5

+7

75

6

+7

50

7

+2

50

I tillegg ble testing utført ved – 18 oC for å studere funksjonen og observere om evt. skader eller driftsforstyrrelser oppstod. Denne delen av testen er ikke omfattet av EN 14511, og resultatene herfra er heller ikke benyttet i energiberegningene. Det er imidlertid interessant å observere at energiutbyttet var bra (COP på 1,5 til 2) selv ved denne temperaturen.

Innetemperatur var + 20 grader ved alle prøvepunktene.

Ut fra dette ble årsvarmefaktor og energibesparing beregnet ved hjelp av SP’s metode A3 528. Husets energibehov ble beregnet for 4 ulike årsmiddeltemperaturer som er relevante for ulike deler av landet. Ut fra dette ble det beregnet årlige energibesparing for to typer bolighus; ett dårlig isolert (energitap 199 W/K) og ett godt isolert (109 W/K).

Lydforhold
Lydforhold ble målt i henhold til prøvemetode SS-EN ISO 3747. Det ble målt A-veiet lydeffektnivå (LWA) i dB, som er et mål for hvor mye støy varmepumpen tilfører omgivelsene. Både innedelen og utedelen er målt.

Utvalg av produkter
Da vi sjekket markedet vinteren 2004, fant vi over 40 modeller fordelt på 20 merkenavn. Vi valgte ut modeller passende et hus med energibehov 15-25.000 kWh/år. Siden testen er et samarbeid mellom Norge og Sverige, var det av overordnet betydning å finne modeller som finnes i begge land.

Åtte produkter ble valgt (modellbetegnelse nedenfor på utedel/innedel):

 • Panasonic CU-E9CKP5-SP/CS-E9CKP
 • Daikin RXS25BVMB/FVXS25
 • Mitsubishi Electric MUZ-A09YVH/MSZ-A09YV
 • IVT Nordic Inverter (tidl. Sharp) AE-X09DR-N/AY-XP09DR-N
 • Toshiba RAS 10JKVP-E/RAS-10KVP-E
 • Chofu Sereno AE0929PVXU/RC0929PVXU
 • Sanyo SAPCRV123EHN/SAP-KRV123EH
 • Foma 55 Inverter 5500 UTE/5500 INNE

Alle har R-410A som kjølemedium, så nær som ett; Foma med R-407C.

Gjennomføring og resultater
Produktene ble levert kostnadsfritt av de svenske leverandørene. Disse fikk også anledning til å montere anleggene i laboratoriet slik at ikke påstander om feilmontering fra SP sin side kunne elimineres.

Testingen ble påbegynt våren 2004 og avsluttet i løpet av oktober.

De viktigste resultatene er gjengitt i vår artikkel og i et Excel-skjema 0904 Varmepumpetest.xls. Begge deler er vedlagt. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil i dette.

I tillegg er det utarbeidet en full testrapport for hvert produkt. Disse vil ikke bli sendt ut av oss, da de inneholder mye informasjon som er Forbrukerrådet/Konsumentverket sin eiendom. Vi ønsker ikke at alle detaljer skal være offentlig tilgjengelig, men medier som ønsker å omtale testen kan bli gitt anledning til å få se deler eller de fullstendige rapportene etter nærmere avtale. Det er blant annet utarbeidet flere diagrammer for alle produktene som viser for eksempel:

 • Total varmefaktor som funksjon av utetemperatur
 • Total avgitt varmeeffekt og totalt tilført el-effekt som funksjon av utetemperatur
 • Totalt tilført el-effekt gjennom tre hele driftssykluser

Disse kan bli gjort tilgjengelig etter nærmere avtale.

Delrapportene fra granskningen inneholder mange interessante detaljer som ikke er tatt med i vår artikkel.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.