Varm tale for bioenergi

  • energi

Vinterens strømpriser har satt fart i arbeidet med en felles handlingsplan på området.

Ifølge Norsk Skogbruk vil skogeierne i første rekke satse på bioenergi i områder med lang vei til industri.

Denne satsingen er i tråd med regjeringens mål om å øke forbruket av fornybare energikilder.

I dag utgjør bioenergi 6% (15 TWh) av Norges totale energiforbruk. Regjeringen vil med enkle midler øke dette til 27 TWh.

Med en energipris på 40øre/kWh vil det gi en omsetningsøkning på mer enn fem milliarder kroner.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå