Vant nabokrangel: Kan fortsette byggingen av gigantisk oppdrettsanlegg på land

Lumarine vurderer anke.

Vant nabokrangel: Kan fortsette byggingen av gigantisk oppdrettsanlegg på land
Salfjords tomt ligger mellom Lumarines anlegg (i forgrunnen) og Equinors metanolfabrikk (i bakgrunnen av bildet). Foto: Salfjord

Selskapet Salfjord er i ferd med å bygge det som kan bli et av Europas største landbaserte oppdrettsanlegg for laks på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal, men i høst måtte de stoppe byggingen da naboen Lumarine, som også driver landbasert fiskeoppdrett, begjærte midlertidig forføyning.