- Vanskeligere for syke å få jobb

NYTT: Hvordan få langtidssykefraværet ned? Det er spørsmålet.
NYTT: Hvordan få langtidssykefraværet ned? Det er spørsmålet. (Bilde: Dag Yngve Dahle)

Dersom arbeidsgivere må ta deler av regningen for langtidsfraværet, blir det vanskeligere for kronisk syke og funksjonshemmede å få jobb.

Endringer

Det frykter Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Statsminister Jens Stoltenberg lanserte forslaget som en av flere mulige endringer i sykelønnsordningen onsdag.

Det kan få utilsiktede konsekvenser for kronisk syke og funksjonshemmede, frykter FFO-leder Liv Arum.

Insentiver

– De fleste arbeidsgivere tror at dette er grupper som har større sykefravær, og at det da blir dyrere dem å ansette dem. Jeg tror at arbeidsgivere, fordi de må betale mer og yte mer, vil tenke seg om i enda større grad før de tilsetter mennesker som har en funksjonshemning eller en kronisk sykdom, sier Arum til NRK.

Statsministeren begrunnet i går forslaget med at arbeidsgivere må ha insentiver for å gjøre noe for få fraværet ned.

– Det skal være lønnsomt for dem å bidra til å redusere også langtidsfravær. I dag har de lite økonomiske motiver til det, fordi de betaler ingenting av det lange fraværet, sa Stoltenberg.

Slakter Navs innsats for et inkluderende arbeidsliv

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå