ARKIVNYHETER

Vanskelig atkomst for Trelleborg

NY RNUNDKJØRING: Veivesenet vurderer en ny rundkjøring ved Gale Mjøndalsbru. Her er det mulig for Trelleborg å få en ny adkomstvei.
NY RNUNDKJØRING: Veivesenet vurderer en ny rundkjøring ved Gale Mjøndalsbru. Her er det mulig for Trelleborg å få en ny adkomstvei. Bilde: Google Maps
Anders J. Steensen
9. nov. 2010 - 21:45

KROKSTADELVA: – Vi har store problemer med atkomsten til fabrikken. Vi må kjøre gjennom trange, gamle boligområder for å komme fram. Det gjelder både kunder, de ansatte og transport av varer inn og ut fra bedriften, forteller administrerende direktør Thor Hegg Eriksen.

Forsøkt lenge

I flere år har de sammen med Buskerud Storsenter forsøkt å få til en vei med rundkjøring ut på riksvei 283, som går langsmed industribygningene på Krokstadelva. Men hittil har bedriftene møtt liten vilje til å løse problemet. – Vi må fortsatt kjøre gjennom bebyggelsen. Noe vi anser er uheldig og sjenerer våre naboer. Det er ikke heldig med trailertrafikk i boligstrøk, sier Hegg Eriksen.

– Ny atkomst til Trelleborg Offshore Norway AS vært tatt opp i flere omganger i reguleringssammenheng - uten at det hittil har ført til en godkjent plan for ny atkomst, skriver Hans Jan Håkonsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen avd.- Sør, i en e-post til Industrien.I departementet

Håkonsen legger til at i den senere tid har kommunen foreslått å flytte Bruveien fram til et nytt kryss med rundkjøring ved den gamle Mjøndalen bru - en reguleringsplan som henger sammen med utviklingen av Buskerud park/Krokstad senterområde, og som også viser ny atkomst til Trelleborg.

–Denne planen er i en meglingssituasjon/departementsbehandling, så det er usikkert om/når planen eventuelt nå kan bli godkjent, skriver han.Ser på alternativer

– Nedre Eiker kommune er i gang med å se på alternative løsninger for kryss/atkomst til Buskerud Park. I forbindelse med dette ser det ut til at en rundkjøring ved Gamle Mjøndalsbru fortsatt er aktuelt, med eller uten Bruvegen som egen arm. I forbindelse med dette kan atkomst til Trelleborg inngå, skriver Håkonsen.UNDERSAK:

Mellom barken og veden

– Det er ikke lett å rekruttere når bedriften ligger midt mellom Drammen/Oslo og Kongsberg, sier administrerende direktør Thor Hegg Eriksen i Trelleborg Offshore Norway.Bedriften Eriksen leder har lange tradisjoner i området. Her er det produsert gummivarer i nær 100 år. Produksjonen er snudd om fra gummistøvler, forbruksvarer som kjøleslanger til bil, til nå å være rettet med spesialprodukter til norsk og internasjonal offshoreindustri både innen olje og gass, og senest, havvind. Kravene i disse industriene er strenge og det kreves høy kompetanse i bedriftene som er leverandører.

– Vi har en stor utfordring med vår beliggenhet midt mellom Kongsberg og Drammen/Oslo. Vi har et stort behov for ingeniører, men de tiltrekkes mer av miljøene på Kongsberg eller Drammen/Oslo, selv om vi kan tilby like interessante arbeidsoppgaver, sier Hegg Eriksen.

Lite å hente

En annen utfordring for bedriften er at selv om den ligger i Buskerud, så ligger den i det som defineres som sentrale strøk. – Vi har vanskeligheter med å kunne få støtte omstillinger og til våre utviklingsprosjekter. Innovasjon Norges støtteapparat er forbeholdt industri og annet næringsliv som ligger lenger fra de sentrale områdene eller er mindre bedrifter.

– Det er egentlig litt rart siden det er de større bedriftene som har mulighet til å kunne skape mange arbeidsplasser. Men det kommer ikke fram verken hos myndigheter eller i media. Selv har vi ansatt 60 personer siden nyttår, både ingeniører og operatører, uten at det har blitt omtalt noen steder. Det må være mulighet til å satse der hvor det er potensial for størst vekst. Politikken som føres er et generelt industriproblem, sier Hegg Eriksen.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.