Vanskelig å skaffe ingeniører

Vanskelig å skaffe ingeniører
Visepresident Trond Markussen i NITO Bilde: NITO

På tross av finanskrise, oppsigelser og permitteringer i industrien, er det en rekke bedrifter som har trøbbel med å skaffe ingeniører.

Det kommer fram i tall fra NITO og Norsk Industri.

Ifølge NITOs behovsundersøkelse svarer 52 prosent av spurte bedrifter at det er ganske eller meget vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører til virksomheten, skriver nito.no .

Mer positiv en fryktet

NITOs visepresident Trond Markussen påpeker at undersøkelsen ikke viser de store endringer fra tidligere år.

– For meg er undersøkelsen mer positiv enn jeg fryktet. Når det gjelder bygg og hvorfor de ligger så høyt som de gjør så er jeg noe forundret og kan ikke forklare dette. Jeg vil imidlertid ikke trekke konklusjonen om at finanskrisa er over, sier han.

Mens 52 prosent svarer at det fortsatt er vanskelig å skaffe kvalifiserte ingeniører, svarer 54 prosent at de ser for seg at de vil ha behov for enda flere ingeniørstillinger i sin virksomhet de neste tre årene, og 59 % tror det vil fortsette å være vanskelig å få tak i de kvalifiserte ingeniørene.

Vanskelig for FoU

NITO er ikke eneste organisasjon som får tilbakemelding om at det er vanskelig å skaffe ingeniører.

Tall fra Norsk Industris FoU-undersøkelse viser at det er mangel på kvalifisert personell i industriens FoU-virksomhet.

I 2009, som i 2007, svarer 40 prosent av bedriftene at tilgang på kvalifisert personell er hemmende for bedriftens FoU.