FAGARTIKLER

Vannrør på kveil

21. feb. 2003 - 10:07

Oslo kommune, vann- og avløpsetaten gjennomførte et prosjekt i juni-juli i fjor som innebar en interessant nyhet innen ledningsrenovering i Norge. Prosjektet ble gjennomført i Frederiksgate i Oslo. Gaten er en del av Ring 1 og har stor trafikk. Den krysser Kristian Augusts gate som er en kollektivtrafikkgate med stor tetthet av busser og trikker. Begge endepunkter har kryssende gater med stor trafikk. I den ene enden av prosjektet ligger Karl Johans gate med en utrolig tetthet av myke trafikanter.

Den eksisterende ledningen var 150 mm grått støpejern hvor deler av ledningen var fra 1886 og særdeles moden for utskifting. Som ny hovedledning ble valgt PE 100 SDR 13,6 med beskyttelseskappe av 3,5 mm PP.

Uten problemer

Vann- og avløpsetatens anleggsavdeling var hovedentreprenør og firmaet Sandum AS ble benyttet som metodeentreprenør ved utblokkingen. Utblokkingen ble foretatt med hydraulisk trekkemaskin med tilpasset skjærekniv med trinsekuttere. Dette fungerte meget bra og også reparasjonsmuffer på den gamle ledningen ble passert uten problemer.

Da dette var første prøveprosjekt med oppkveiling av 180 mm rør, hadde rørleverandøren ikke utviklet utstyr for oppkveiling av så store rør. Dette ble løst ved at Kristian Olimb AS velvillig leide ut sin spesialtilhenger som vanligvis brukes ved installasjon av Compactpipe. Tilhengeren ble kjørt til Hallingplast AS som var rørleverandør, og PE-røret med kappe ble kveilet opp på tilhengeren direkte fra produksjonen.

Prosjektet ble gjennomført uten problemer. I etterkant har rørprodusenten investert i oppkveilingsutstyr slik at ferdig buntede kveiler opp til 160 m i dimensjon 180PE 100 med utvendig beskyttelseskappe på 3,5 mm kan leveres direkte til byggeplass. Installasjon betinger at entreprenøren investerer i spesialutrustet tilhenger.

Mange fordeler

For Oslo kommune og andre byggherrer innebærer levering av rør på kveil en rekke fordeler. Rørene blir kontinuerlige og med færrest mulig skjøter. De blir sikret meget godt mot skader og riper som lett kan oppstå ved mellomlagring og buksering av lange oppsveisede ledningsstrenger. Betydelige besparelser oppnås ved bortfall av behov for oppsveising av ledningsstrenger og ved bortfall av mellomlagring av rørstrenger og ikke minst buksering av disse ved innføring av nytt rør.

Det innebærer også betydelige lettelser i gjennomføringen. Ledning på kveil kan installeres ved at tilhengeren med kveilen plasseres på kjøreplate over en grop på 1,5 * 3 m, dvs. standard grøftekasse. Ved tradisjonell innføring er det nødvendig med en grop på minst 8 m. I tillegg til mindre graving unngår entreprenør og ikke minst berørte trafikanter å forholde seg til en ledningsstreng på opp til 160 m i området. Dette er både kostbart og problematisk i byområder.

Oslo kommune, vann- og avløpsetaten har i etterkant av dette vellykkede prosjektet begynt å stille krav til installasjon fra kveil i indre byområder. Dette gjelder ved utvendig rørdiameter opp til 180 mm.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.