Vannprisen 2002

Rådgivende firmaer innen VAR-teknikk har stiftet prisen.

Den deles ut årlig for en spesiell innsats i forbindelse med bevaring og forbedring av vårt vannmiljø. Prisen gis til enkeltpersoner, firma eller institusjoner for vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ innsats.

Prisen deles i år ut på juleseminaret 12. desember.