Vannkvaliteten kan variere fra etasje til etasje. Det kan lønne seg å bo øverst

Studie av hybelhus på Ås viser at kvaliteten på drikkevannet bedrer seg oppover i etasjene.

Vannkvaliteten kan variere fra etasje til etasje. Det kan lønne seg å bo øverst
Undersøkelsen ble gjort med utgangspunkt i en av de nye studentboligene på Ås. Foto: NMBU

Forutsetningen for det oppsiktsvekkende resultatet er en begrenset invasjon av sykdomsfremkallende (patogene) mikroorganismer i drikkevannet. Da vil de i blokka som får vannet først, også få de største konsentrasjonene av infisert vann.