Vannkraftmagasiner - CO2-bomber?

Er dette vannkraftmagasinet i Vietnam en verre miljøbombe enn et kullkraftverk i nabolandet Kina?
Er dette vannkraftmagasinet i Vietnam en verre miljøbombe enn et kullkraftverk i nabolandet Kina?
  • Miljø

Målingene har skapt store diskusjoner i vannkraftmiljøer verden over.

Heldigvis virker nettoeffekten å være noe helt annet.

Vanskelig regnestykke

For målingene diskusjonene bygger på viser bare brutto CO 2 -utslipp fra oppdemte områder, uten å trekke fra tilsvarende utslipp fra før områdene ble demt opp.

Forsker Atle Harby i Sintef Energiforskning har vurdert også det siste, og presenterte sine resultater under Produksjonsteknisk Konferanse på Gardermoen denne uken.

Før - under - etter

Også Harby målte høye brutto utslipp fra oppdemte områder. Men justert for beregnede utslipp fra før dammen ble bygget indikerer at netto CO 2 -utslipp blir lavt per produserte KWh fra vannet i dammen - kun brøkdeler av CO 2-utslipp per KWh fra for eksempel kullkraftverk.

Men; Også Harbys prøver viste at oppdemming av områder for magasinering av vann medfører økte netto CO 2-utslipp til atmosfæren.

Er dette viktig for å forstå klima?

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå