-Vannkraftepoken er slutt

Han utfordret TBL og andre i bransjen at de nå heller måtte bruke sin kompetanse på å utvikle energialternativer som politisk er i fokus i øyeblikket.

Klikk på link til videoen på høyre side her for å se den offisielle åpningen.