KRAFT

Vannkraft kan øke CO2-utslipp

UBEKYMRET ELLER BEVISSTE? Nordmenn har det for godt og bekymrer seg ikke, tror Accenture Norges Nils Øveraas. - Ikke så enkelt, mener Sintefs forskningssjef Petter Støa.
UBEKYMRET ELLER BEVISSTE? Nordmenn har det for godt og bekymrer seg ikke, tror Accenture Norges Nils Øveraas. - Ikke så enkelt, mener Sintefs forskningssjef Petter Støa.Bilde: Kallestad, Gorm

Norge ønsker å øke sin krafteksport for å hjelpe Europa med å redusere sine CO 2-utslipp.

Men effekten kan bli at de europeiske landene reduserer gasskraftproduksjonen til fordel for kullkraft.

Dermed vil utslippene øke.

Usikker miljøgevinst

En Sintef-studie gjort på oppdrag fra NVE konkluderer med at det er usikkert om man får miljøgevinst ved økt installert effekt i vannkraft.

– Det er mange usikkerhetsmomenter i forhold til om økt effekt i vannkraft vil begrense CO 2-utslippene. Vi kan risikere mer kullkraft og mindre gasskraft i Europa, sier Ove Wolfgang i Sintef.

Gasspris

Driftskostnaden er høyere for gasskraft enn for kullkraft på grunn av høye gasspriser.

Dermed kan konsekvensen av økt utveksling med Norge bli redusert gasskraftproduksjon om dagen og økt kullkraftproduksjon om natten. Dette vil gi større CO 2-utslipp siden gasskraft er renere enn kullkraft.

Les også kommentar:

Økte utslipp

Wolfgang sier at mangel på overføringskapasitet også kan begrense miljøgevinsten av å øke vannkraftproduksjonen. Han understreker likevel at det ikke er sikkert den marginale teknologien i Europa vil bli gasskraft om dagen og kullkraft om natten.

– Dette kan endre seg hvis prisen på CO 2-kvoter øker. Med høyere kvotepris blir gasskraftens konkurranseevne styrket i forhold til kullkraft. Det er antallet kvoter som bestemmer størrelsen på CO 2-utslippene i EU. Hvis produksjonen av fornybar kraft økes, reduseres kvoteprisene og dermed øker utslippene igjen. Derfor må antallet kvoter reduseres for å få ned utslippene, sier Wolfgang. Han legger til at dersom prisen på gass reduseres i forhold til kull, kan kullkraft gi marginal teknologi om dagen.

– Feil konklusjon

NVE vil ikke uttale seg om problematikken som blir drøftet i Sintef-rapporten.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette ettersom rapporten bare er en av flere som ser på mulighetene knyttet til effektøkning i norsk vannkraft, sier seksjonssjef i NVE, Torodd Jensen.

EBL mener Sintef-rapporten bare diskuterer en liten del av et stort puslespill.

– Dette stemmer ikke med virkeligheten. Wolfgang sier selv at det er stor usikkerhet knyttet til konklusjonene sine. Vi ser en utvikling hvor vi får stadig mer uregulert kraftproduksjon som vindkraft i Europa, og dette vil øke behovet for mer effekt. Vannkraft er den beste måten å øke effekten på. Rapporten ser ikke på hvor store CO 2-utslippene hadde blitt dersom man hadde løst effektbehovet med gasskraft, sier kommunikasjonssjef i EBL, Kristian Pladsen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.