FAGARTIKLER

Vannkraft i Vietnam

REGULERER: Denne 130 m høye fyllingsdammen til landets største kraftverk Hoa Binh i elven Da er viktig for å kunne redusere flomskadene på flatlandet rundt Hanoi. Årlig sparer denne dammen flomskader for 400-800 millioner kroner. FOTO: GEIR HELGE KIPLESUND
REGULERER: Denne 130 m høye fyllingsdammen til landets største kraftverk Hoa Binh i elven Da er viktig for å kunne redusere flomskadene på flatlandet rundt Hanoi. Årlig sparer denne dammen flomskader for 400-800 millioner kroner. FOTO: GEIR HELGE KIPLESUND

Vietnam har et stort, uutnyttet potensial for vannkraft. Dette kan danne grunnlag for landets videre utvikling.

Norge bidrar gjennom Direktoratet for utviklingshjelp (Norad) i samarbeid med sin svenske søsterorganisasjon SIDA til utviklingen av en nasjonal vannkraftplan for landet. Planen skal være et beslutningsverktøy for myndighetene til å bestemme strategien for kraftoppdekning på lang sikt - både med hensyn til vannkraft og andre energibærere.

Prosjektet har endt ut i en nasjonal vannkraftplan med rangering av prosjekter og en foreslått utbyggingsrekkefølge basert på estimert utvikling i kraftbehovet. Planen er hele tiden laget med tanke på miljøkonsekvenser, sosiale konsekvenser og vannbrukshensyn i vassdragene.

To trinn

Studien består av tre hovedkomponenter. Det er nasjonal og vassdragsvis vannressursplanlegging, vannkraftplanlegging og energiutviklingsstudier samt miljø- og sosiale studier.

Prosjektet er delt opp i to hovedtrinn der det første er avsluttet. Det neste skal komplettere det utførte arbeidet, slik at Vietnam får en helhetlig nasjonal plan for utvikling av vannressurser i de neste 20 årene. Vietnamesiske myndigheter har uttrykt et sterkt ønske om at prosjektet videreføres og det arbeides nå for å sette i gang andre trinn av prosjektet.

Fem prioriterte vassdrag utgjør det største vannkraftpotensialet i landet, og 47 prosjekter i disse fem vassdragene ble først grovsilt og rangert. 22 utvalgte prosjekter gikk videre til endelig rangering. Deretter ble alternative kraftoppdekkingsstrategier analysert.

Vannressursstudien

Norplan har jobbet med vannbruksaspektene av studien med forfatteren som ansvarlig for vassdragsmodellering. Hovedkomponenter i vannressursstudien er en beskrivelse av nasjonale målsettinger, strategier og politiske forutsetninger. Dessuten er hensynet til lovgivning og administrative systemer vurdert. De demografiske, økonomiske og sosiale forandringer i det vietnamesiske samfunnet over de neste tiårene er bedømt. Det er også laget et rammeverk for en nasjonal vannressursplan og foreløpige vannressursplaner for fem vassdrag.

I tillegg er utvikling og implementering av en vannressurs-database med prosjektinformasjon, GIS-kart, vannbruksinformasjon med mer utført, likeså hydro-meteorologiske analyser, analyser av sediment-transport samt vannbalansemodellering for de samme vassdragene basert på analyser av hydrologi, økonomi, demografi og jordbruk.

Vassdragsmodellering

En viktig del av vannbruksstudien er oppbyggingen av vannbalansemodeller for hvert av de fem prioriterte vassdragene. Dette gjøres for å kunne vurdere effekten av fremtidige tiltak i vassdraget, slik som nye magasiner og kraftverk, økte uttak til vannforsyning samt økt uttak av vann til irrigasjon. Ved å legge inn disse planlagte endringene i vassdragsmodellen, kan man vurdere bærekraften av utviklingsplanene og i hvor stor grad ulike planer er i konflikt med hverandre og andre hensyn i vassdraget. Vassdragsmodellene brukes for å beregne en eventuell økonomisk tilleggsverdi av et prosjekt i form av økt jordbruksproduksjon og reduserte flomskader.

Vannressursstudien inngår i grunnlaget for en kraftoppdekkingsplan. Dette inkluderer rangering av prosjekter og forslag til utbyggingstidspunkter for å dekke kraftbehovet. Rangering av prosjektene foregår ved at alle prosjektene vurderes teknisk/økonomisk og miljømessig/sosialt.

Samarbeid

Arbeidet ble påbegynt i 1999 og har blitt utført av en joint-venture bestående av Sweco fra Sverige samt Statkraft Engineering (nå Statkraft Grøner) og Norplan fra Norge. Disse tre har igjen flere samarbeidspartnere i Norge, Sverige og Vietnam. For Norplan har det vært Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og Institute for Water Resources Planning i Vietnam. Oppdragsgiver er det statlige kraftselskapet Electricity of Vietnam (EVN). Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bistått oppdragsgiver med en rådgiver stasjonert i Hanoi.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.