NYHETER_BYGG

Vannkraft i sentrum

Rundt 250 deltakere er ventet til den internasjonale vannkraft-konferansen, Hydro Power ’01, som holdes i Bergen 20. til 22. juni. Mange av deltakerne skal videre til den europeiske dam-konferansen, Icold, som holdes i Geiranger 25. til 27. juni.

– Dette er viktige konferanser for å vise hva vi har av norsk ekspertise på området, sier Eivind Torblaa i Statkraft SF. Han leder den nasjonale komiteen som står bak begge arrangementene.

Norsk teknologi

Torblaa anser arrangementene som meget viktige for å synliggjøre norsk vannkraft-teknologi, spesielt når vår egen aktivitet er blitt lavere og vi trenger større internasjonal virksomhet. De som deltar på begge arrangementene, skal tas med på en tur gjennom et område med store vannkraftutbygginger. Ved siden av å se Sognefjorden, blir det besøk på kraftstasjoner i Aurland.

I Bergen regner Torblaa at det blir rundt 250 deltakere når olje og energiminister Olav Akselsen ønsker velkommen til vannkraftlandet Norge. Konferansen setter fire forskjellige temaer på dagsorden: Ny teknologi, finansiering av vannkraftprosjekter, drift av kraftverk og miljøspørsmål. Disse temaene vil bli belyst gjennom rundt 100 foredrag.

Sikkerhetsspørsmål

Den europeiske damkonferansen i Geiranger har også en mengde foredrag som blant annet omhandler sikkerhetsspørsmål ved rehabilitering av dammer. – Deltakerne på disse to konferansene arbeider innen industrien, konsulentbransjen, forskning, undervisning og selvfølgelig offentlige etater, sier Torblaa.

Han gleder seg over å lede arbeidet med konferansene siden han har medarbeidere med en enestående ståpå-holdning. Interesserte kan fortsatt melde seg på.

Les mer om: