Vannkjølere

– En akkumulator påmonteres for å ivareta trykkutjevning ved varierende temperaturer, opplyser Tom Henriksen hos Servi Motion Control AS.

– En eventuell lekkasje på olje eller vannsiden vil resultere i signal på en av de to pressostatene i akkumulatoren. Utstyret kan leveres i ferskvann- eller sjøvannsutførelse. Det er frostsikkert til -30 0C. (kd)

Les mer om: