– Vanngebyrene vil dobles mange steder. Men det er det ingen politikere som tør å si høyt

De fleste som er tilknyttet vann- og avløpsnettet må være forberedt på å betale mer framover, sier Frid Gillebo i Cowi.

– Vanngebyrene vil dobles mange steder. Men det er det ingen politikere som tør å si høyt
I byene koster det 10.000–15.000 kroner per meter ledningsgrøft. Cowi skal undersøke mulighetene for å benytte gravefrie løsninger mer. Illustrasjonsfoto: Knut Bjørheim

Sivilingeniør Frid Gillebo er med i utvalg som skal se på besparende tiltak for den norske vannsektoren, som snart skal gjennom en historisk oppgradering.