ENERGI

Vannfesten over

– Kombinasjonen av lite nedbør, kaldt vær og høy kraftproduksjon tømmer magasinene, sier fagsjef Sindre Finnes i Prosessindustriens Landsforening.

Uke 10 var bare 50,7 prosent av vannmagasinene fylt. Det er det laveste nivået siden 1997, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Dette har resultert i en sterk økning i elektrisitetsprisene. Gjennomsnittsprisen i februar var den høyeste siden tørråret i 1996, sier Finnes.

Magasinene i nord har hatt lav vannstand siden november i fjor. I løpet av januar og februar har oppfyllingen på Øst- og Vestlandet gått fra å være meget høy til normal.

Magasinsituasjonen var svært god ved inngangen til vinteren, og ved årsskiftet lå den fortsatt på et rekordhøyt nivå. Siden nyttår er vannmengden redusert med 31 prosentpoeng, og dette er den største nedgangen på ti uker siden 1995.

I vinter har spotprisen nærmet seg 200 øre per kilowattime, og forbruket har vært høyt.

– Det er selvsagt viktig at kraftprodusentene produserer for fullt ved slike anledninger. Jeg er mer skeptisk til produksjonen i november og desember. Den var alt for høy med tanke på de lave prisene, sier Finnes.

Les mer om: