Vannbåren varme i praksis

  • forum

ENERGI Debattinnleggene i den siste tiden om elektrisk kontra vannbåren varme har vært interessant lesning. Jeg ønsker ikke å begi meg ut i en diskusjon om hva som er mest effektivt, men heller komme med noen betraktninger om hvordan det oppleves som bruker.

Bruker selv elektrisk oppvarming i min egen leilighet og har gode erfaringer. Hver ovn har fått ettermontert termostat slik at temperaturen i leiligheten kan senkes til forskjellige tider på døgnet (om natten og mens man er på jobb). Dette strømbesparende tiltak har kommet meg til gode i form av en lavere strømregning.

I flere av de nye boligblokkene her i Trondheim har man valgt vannbåren varme, noe som i mediene har blitt beskrevet som miljøvennlig. I motsetning til brukere av elektrisk oppvarming, har disse beboerne ingen enkel mulighet for å få automatisk nattsenkning. Mange boligblokker har også felles regning for oppvarming og vann, så det at man velger å være sparsommelig, gir ingen gevinst på ens egen regning.

Resultatet er at mange gir blaffen i sitt energiforbruk, og etter det jeg har fått vite, er forbruket for flere blokker vesentlig høyere enn man hadde regnet med. Hvor blir det av miljøgevinsten da?

Jørg Høyland