VANN: Norge somlet i sju år

VANN: Norge somlet i sju år
Bilde: CF-WESENBERG/VAV

Allerede i 2000 vedtok EU et direktiv om vann og vannkvalitet.

Langsomt

Siden den gang har Norge og de andre EFTA-landet kjeklet om hvordan de nye reglene skal innlemmes i EØS-avtalen.

– Det er riktig at dette har tatt lang tid, sier EU-ambassadør Oda Sletnes til Aftenposten.

Målet med direktivet er sikre god kvalitet og miljømessig tilstand i vassdrag, grunnvann og sjøområder.

Først 28. september i år ble direktivet innlemmet i EØS-avtalen. Det skal gjelde fra 2009.

Vannet ikke Giardia-sikkert før 2008

Les mer om: