ARKIVNYHETER

Vangstunnelen til NCC

NCC støper en betongkulvert i vestre enden av Vangstunnelen. Hvis ingen klager innen 4. november, skal samme firma sprenge fjelltunnelen også. Ill.: Statens vegvesen
NCC støper en betongkulvert i vestre enden av Vangstunnelen. Hvis ingen klager innen 4. november, skal samme firma sprenge fjelltunnelen også. Ill.: Statens vegvesen

Det er ikke veldig sannsynlig at noen av de andre anbyderne vil benytte seg av klageretten. Ved anbudsåpningen hadde NCC en ledelse på over 20 millioner til nærmeste konkurrent.

NCCs oppgave blir eventuelt å drive og sikre 2 330 meter fjelltunnel med profil T 10,5. Oppdraget omfatter også anlegg av 2 110 meter ny hovedveg i dagen, 1 540 lokalveg, to rundkjøringer og 1 830 meter gang/sykkelveg og fortau. I lokalvegene inngår to bruer - en 123 meter lang gangbru og en 155 meter lang vegbru. Videre skal det støpes en 75 meter lang kulvert med tverrsnitt 4 x 4 meter. Kabler og ledninger for VA, strøm og tele skal legges om.NCC i begge ender

I tunnelen vil det gå med 15 000 bolter og 6 600 kbm sprøytebetong, og 240 000 kbm vil bli sprengt ut, i følge Vegvesenets beregninger.

I vestre ende av Vangstunnelen er det en 110 meter lang betongkulvert som ble satt ut på egen entreprise i fjor. NCC fikk den kontrakten også. Kulverten blir fullført i neste måned.

Vegvesenet legger opp til at fjelltunnelen skal drives bare fra vestre påhugg. Tunneltraséen går gjennom fyllitt, som er lite egnet til bruk i overbygningen i veger. Stein til vegen gjennom tunnelen må derfor kjøpes.Laks liker ikke fyllitt

Det meste av fyllitten ender i Vangsvatnet. 160 000 kbm skal legges ut her. En del vil gå med til fylling under et kryssområde vest for tunnelen. Det øvrige bruker Voss kommune til å etablere et strandareal langs vannet.

Vangsvatnet inngår i leveområdet til en vernet laksestamme. Fyllitten inneholder spisse nåler. Det er en dårlig kombinasjon. For å hindre at laksen tar skade, blir det lagt et dobbel siltgardin rundt fyllitten inntil den stabiliserer seg. Hva som skal skje etterpå, er ikke avgjort. Det kan bli aktuelt å legge siltgardinen over fyllitten.Etterlengtet tunnel

Vangstunnelen er en del av Vossapakko, som består av tre prosjekter i på E 16 og riksveg 13 i kommunene Voss og Granvin. To av prosjektene, riksveg 13 Palmafoss-Mønshaug og Tunsbergtunnelen blir åpnet 20. desember i år.

Hele pakken er kostnadsberegnet til 1,13 milliarder 2009-kroner. 600 millioner skal kreves inn som bompenger, resten dekkes over statsbudsjettet.

Vangstunnelen er svært etterlengtet. Den skal lede E 16 utenom gatene i Vossevangen, som er kommunesenter i Voss. I dag går hovedvegen mellom landets to største byer tvers gjennom Vossevangen. Det har den gjort siden vegen fikk sin nåværende trasé for 20 år siden. Etter mange års ørkenvandring er arbeidet med omkjøringsvegen godt i gang. Før jul 2013 blir Vossevangen befridd for gjennomgangstrafikk.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.