Valhall-understellet på plass

PÅ LASS: Stålunderstellet for den kombindrte prosess og boligplattformen er på plass. (Bilde: BP)
ANKOMST: Stålundersteller er bygget ved Aker Solutions i Verdal. Høyde 108 meter, vekt: 6800 tonn, målertopp 42 x20 m, bunn 42x42 mDesigned to carry 24 000 ton (Bilde: BP)
MIDNATT: Kl. 03.00 natt til 22. juni startet nedsenkingen av stålunderstellet. (Bilde: BP)
BROLØFT: Broen som skal føre brønnstrømmen over fra brønnhodeplattforen til prosessplattformen er også på plass. (Bilde: BP)
FJERNET: det gamle fundamentet for boretårnet er fjernet og sendes til gjenvinning. (Bilde: BP)

Understellet er bygget ved Aker Solutions i Verdal.

Natt til den 22. juni satte kranfartøyet Saipem 7000 understellet på plass. Samtidig ble en bro for prosesstilkoblingen heis i posisjon, mens fundamentet for det gamle boretårnet ble fjernet.

Forbereder arbeid offshore

I løpet av juli vil boligplattformen Regalia ankomme Valhallfeltet. Det kan huse 282 personer i enkeltmannslugarer.

Her skal arbeiderne bo mens de bygger ferdig dekket som er under bygging av Heerema i Dordrect, Nederland.

Les mer:

Forsinket

Problemer med levering av tegninger og utstyr har medført at store deler av arbeidet må ferdigstilles offshore for den nye kombinerte prosess- og boligplattformen.

Når plattformen er ferdig i 2011, vil Valhallfeltet bli de første oljefeltet som har fullelektrisk drift med kraftforsyning fra det norske sentralnettet.

Les mer: Landanlegget klart for Valhall

Første oljefelt med kraft fra land

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå