PRODUKSJON

Valgte InSoft Norge

Camilla Aadland
10. mars 2005 - 15:43

Fase en av kontrakten omfatter hele verdikjeden, fra råvarelager frem til ferdig produkt. Fase to legger til rette for en tettere integrering mellom produksjon og butikkfunksjoner.

Daglig leder i InSoft Norge AS, Jan-Gunnar Hole, forteller at virksomheten har sitt utgangspunkt i møbelindustrien på Sunnmøre. Sykkylven er fortsatt hjemmebase for selskapet, som i dag også har avdelinger i Asker og Polen.

– De åtte ansatte i selskapet arbeider først og fremst med datateknologisk utvikling, forteller Hole.

InSoft betjener rundt 40 kunder i Norge og utlandet med sin spesialutviklede datakompetanse. En av de viktigste kundene utenfor Norge er Blåkläder AB i Sverige, som blant annet er en betydelig internasjonal leverandør av arbeidstøy. CAA

Les mer om: