IKT

Valgte CityLink

Leveransen dekker One 2 Ones komplette behov for SDH-radio. Dette er den største enkeltstående radiolinjekontrakten Nera har fått i Storbritannia.

Kontrakten er inngått gjennom Neras datterselskap i Storbritannia, Nera Ltd. Nera Ltd har jobbet tett med One 2 One de siste tolv månedene for å følge opp et tidligere anbud for levering av CityLink. – Neras SDH-produkter gir svært god funksjonalitet. Denne faktoren, sammen med deres lokale tilstedeværelse når det gjelder prosjektgjennomføring og kundeservice, var viktige faktorer i vår fremtidige bruk av Nera i implementeringen av CityLink i One 2 Ones nett, sier innkjøpsdirektør Mark Fisher i One 2 One. (fh)

Les mer om: