NYHETER

Valg av ny E18 Langangen-Rugtvedt

Statens vegvesen anbefaler korridor 1 for ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt. Dette er alternativet som ligger nærmest dagens E18 gjennom Porsgrunn.

Oversikt over korridorene som har vært vurdert. Statens vegvesen anbefaler at korridor 1 blir bygd.  Ill: Statens vegvesen
Oversikt over korridorene som har vært vurdert. Statens vegvesen anbefaler at korridor 1 blir bygd. Ill: Statens vegvesen Bilde: Haukland Anne Karen
25. feb. 2015 - 17:24

Det er lagt ned et omfattende arbeid i både tegningen av de ulike korridorene og i utredningen av konsekvensene av de forskjellige alternativene. I dette arbeidet er en rekke faktorer vurdert, både det som kan måles i penger og verdiene det ikke kan settes en prislapp på – såkalte ikke-prissatte konsekvenser.

 

Kryss på Lanner

Korridor 1 kommer ut som det beste alternativet når alle temaene er gjennomgått. Dette alternativet har en anslått pris på 7 milliarder kroner. Vegen vil i stor grad gå i tunneler, til sammen rundt 9 kilometer. Kryss med av og påkjøring til fylkesveg 32 i Grenland, vil bli på Lanner. Dagens E18 vil benyttes som lokalveg fra Lanner til Moheim. Lenger sør vil det bli kryss på Ås mellom Brattås-og Steinbrekkatunnelene.

Vegstandarden for alle alternativene, vil være firefelts motorveg tilsvarende E18 mellom Larvik og Langangen. Vegen blir planlagt for 110 km/t.

 

Kan godta Eidangerbru

Statens vegvesen kan også godta korridor 4 med bru over Eidangerfjorden, men dette er rangert som mindre gunstig enn korridor 1. Dette alternativet er anslått til å koste cirka 9 milliarder kroner. Med dette valget vil det ikke være mulig med et fullt kryss på Kjørholt, men kun et halvt kryss, slik at det kun vil bli av- og påkjøring i den ene kjøreretningen.

Korridorene 2 og 2a frarådes bygd. Dette er to nesten identiske alternativer, men med små ulikheter på Lanner. Begge korridorene har kryss på Moheim, men de har større negative konsekvenser for de ikke prissatte temaene. For å få til kryss på Moheim, gjør denne korridoren en større sving slik at vegen blir en kilometer lenger enn korridor 1. Dette gjør at korridoren blir cirka 1 milliard kroner dyrere enn korridor 1. På grunn av den høyere

kostnaden og den ekstra veglengden, blir alternativet langt mindre samfunnsøkonomisk lønnsomt.

 

Valg av bru

Det er vurdert bru både øst og vest for Grenland bru. Dagens bru er fredet, slik at en tvillingbru vil gi estetisk mest likt uttrykk. En slik bru er kun mulig å bygge på østsiden av dagens bru. Dette alternativet er også det beste for bygging av en ny tunnel på Bamble-siden av fjorden. En tunnel på vestsiden gjennom Høgenhei vil måtte bygges i dårlig fjell og delvis ur, slik at sikkerheten i byggeperioden er vurdert som dårligere.

Statens vegvesen vil derfor fraråde bru på vestsiden når kommunedelplanen skal legges fram.

Kommunedelplanen med konsekvensutredning vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i uke 11. Den vil da bli liggende ut i vel seks uker. Prosessen videre er at Vegvesenet vil samle innspillene som kommer til planen og legge det sammen med planen for politisk behandling. Den politiske prosessen antas å begynne i juni.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.