KARRIERE

Valg 2007: Gir blaffen i vann og veier

Dag Yngve Dahle
3. sep. 2007 - 07:45

Kommune- og fylkestingsvalget kan avgjøre viktige spørsmål for innbyggerne. Hva er viktig for deg?

 • Bør vi ruste opp veinettet?
 • Er sikker vanntilgang og høy vannkvalitet viktig?
 • Bør kommunene sørge for effektiv søppelhåndtering?
 • Er det galt at offentlige bygg forfaller?
 • Er noe galt hvis innbyggerne plutselig blir uten strøm?


Betyr lite

Svarer du JA, er du i utakt med dem som skal styre deg.

Toppolitikerne i Norges kommuner svarer nemlig NEI på alle spørsmålene.

Nito-sjekk

Samferdsel og teknisk infrastruktur kommer nemlig langt ned på prioriteringslista i en undersøkelse Visendi har gjennomført for Nito.

Kun 6,6 prosent av de 655 spurte toppolitikerne svarte at disse sakene er de viktigste satsingsområdene i den kommende fireårsperioden.

Det betyr at Kommune-Norge ikke vil bruke hardt tiltrengte kommunekroner på disse sakene:

 • Fylkesveier og kommunale veier.
 • Måking og strøing av veiene.
 • Sporveistilbudet i byene.
 • Vannforsyning og vannrensing.
 • Kloakk og avløp.
 • Avfallshåndtering.
 • Utbygging og vedlikehold av strømforsyning.
 • Brann og feiing.
 • Byggesak og byggesøknader.

Henger sammen

Undersøkelsen viser at helse- og sosialsektoren er "vinneren" i et Kommune-Norge med knappe ressurser.

30,3 prosent av de spurte sier at helse og omsorg er den viktigste saken i årene som kommer. En av tre vil altså bruke pengene på sykehus, legetilbud, eldreomsorg, hjemmehjelpstjenester og lignende tjenester. 21,5 prosent vil satse mest på skole og utdanning.

– Teknisk sektor i kommunene er blitt systematisk nedprioritert og nedbygget de siste årene. Det ser vi på reduserte bevilgninger, færre årsverk og færre ingeniører i kommunesektoren. Vi har forståelse for at helse og omsorg er viktige områder, men vi har ikke forståelse for en slik nedprioritering av saker knyttet til teknisk infrastruktur, sier Marit Stykket, president i Nito.

Hun mener de folkevalgte ikke forstår hvor viktig tekniske tjenester er i en kommune.

Stusser

– De ser ikke sammenhengen mellom de tekniske tjenestene og helse og velferden til innbyggerne. Det er dårlig samfunnsøkonomi hvis eldre damer knekker lårhalsen på grunn av manglende strøing av veiene. Det samme gjelder hvis folk blir syke på grunn av dårlig renset vann. Dårlig avfallshåndtering og ustabil energiforsyning er andre eksempler, sier presidenten.

Miljø og klima topper ikke lista over de viktigste sakene, men 19 prosent mener likevel det bør ha førsteprioritet.

Nito-presidenten stusser over at klimaspørsmål ikke er blitt en viktigere sak i valgkampen.

– Klimaendringene har vært så mye omtalt tidligere i år at vi forventet at det skulle bli årets sak i valgkampen. Vi ventet fokus på miljø og hva man kan gjøre lokalt ute i kommunene. Vi trodde vi fikk en miljøvalgkamp, men det har vi ikke fått, sier Stykket.

Ikke prioritert

Hva synes så ordførerne er minst viktig? I tillegg til en rekke ulike lokale saker er barnehagedekning og -utbygging det flest ikke vil prioritere å bruke ressursene på.

Lokalpolitikerne later altså ikke til å dele regjeringens målsetting om full barnehagedekning.

Også arbeids- og sosialsaker, som inkluderer arbeidsformidling og sosiale tjenester, regnes som minst viktig av mange. Det gjelder også kultur og kirkespørsmål.

Skillelinjer

Resultatene viser partimessige forskjeller. Men forskjellene går ikke langs de tradisjonelle venstre/høyre-skillelinjene i politikken.

Representantene for Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet vil prioritere helse og omsorg, mens de som tilhører Sosialistisk Venstreparti og Venstre mener miljø og klima er viktigst.

Hvilke partier er mest velvillig innstilt til samferdsel og infrastruktur? Ja, det er Høyre og Senterpartiet. 11 prosent av representantene fra Senterpartiet sa at disse to saksområdene er viktigst, mens ti prosent av Høyrerepresentantene sa det samme.

Ap-politikerne bryr seg minst om samferdsel og infrastruktur. Kun én prosent av de spurte Ap-representantene vil prioritere disse sakene. Tre prosent av SV-erne ga uttrykk for det samme.

På tvers

Sonja Edvardsen (a), ordfører i Eid kommune i Nordfjord, avviser at de som Ap-styrt kommune nedprioriterer tekniske tjenester og veivedlikehold.

– Teknisk sektor er minst like viktig som andre sektorer. Vi har organisert sektorene på tvers, og har en god og effektiv drift av teknisk infrastruktur i kommunen, sier hun.

– Hva er viktigst for dere i de fire årene som kommer?

– Det aller viktigste er at vi gjennom tilflytting får tak i den arbeidskraften vi behøver. Vi trenger flere folk i kommunen. Generelt er målet å ha en god offentlig sektor på alle områder, sier ordføreren.

På linje med folket

Marcus Buck, valgforsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, synes ordførerne er i tråd med folkets mening.

– De tre første sakene her, altså helse, utdanning og miljø, er de tre store sakene i denne valgkampen. De folkevalgte er altså på linje med folkemeningen, sier han.

Han mener infrastruktur og samferdsel er høyt nok på lista.

– Samferdsel og infrastruktur henger nøye sammen med næringsutvikling, spesielt i distriktene. Bredbåndsutbygging er for eksempel nært knyttet til næringsutvikling. Sammen har disse tre områdene en høy prosentandel. De folkevalgte er altså opptatt av disse sakene, sier Buck.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.