ARKIVNYHETER

Vale-kjøpet fullføres i dag

Anders J. Steensen
28. feb. 2011 - 08:32

Hydros styre har på grunnlag av overagelsen og transaksjonen fattet beslutning om å utstede om lag 448 millioner aksjer til Vale Austria Holdings GmbH, et heleid datterselskap av brasilianske Vale, som del av vederlaget for denne historiske transaksjonen hvor Hydro overtar Vales bauksitt-, alumina- og aluminiumvirksomhet i Brasil, som tidligere annonsert i mai 2010.

Transaksjonen har tatt lengre tid enn ventet, men ser nå ut til å gå i orden to til tre maneder etter det Hydro hadde planlagt..Sikrer bauksitt

Transaksjonen vil gi Hydro betydelige eierinteresser i Brasil, blant annet full kontroll over og eierskap til Paragominas, en av verdens største bauksittgruver, 91 prosent i verdens største aluminaraffineri, Alunorte, 51 prosent i aluminiumverket Albras og 81 prosent i aluminaraffineriprosjektet CAP. Transaksjonen innbefatter i tillegg ytterligere bauksittlisenser og en avtale om kjøp av bauksitt tilsvarende Vales eierandel på 40 prosent i bauksittgruven MRN.

Sikrer framtidig vekst

¿ Dette er en historisk dag for Hydro, og markerer begynnelsen på en ny æra som et fullt integrert og ekte globalt aluminiumselskap. Denne transaksjonen vil forvandle Hydro og gi selskapet den ressursbasen som er nødvendig for at vi fortsatt skal kunne spille en aktiv rolle i den lovende og raskt voksende aluminiumindustrien, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en pressemelding.

¿ Hydro har nå en god posisjon i tre strategisk viktige og ressursrike regioner i verden – Brasil, Nord-Europa og Qatar – som alle har en særskilt strategisk betydning for Hydros framtidige vekst. Jeg er spesielt glad for å ønske velkommen til 4.200 nye kolleger som har solid kompetanse og er godt rustet til å sikre stø kurs for Hydro i tiden framover, sier Brandtzæg.

4200 nye ansatte

Som en del av transaksjonen overtar Hydro fra Vale 60 prosent i Paragominas, 57 prosent i Alunorte, 51 prosent i Albras og 61 prosent i aluminaraffineriet CAP. Før overtakelsen hadde Hydro en andel på 34 prosent i Alunorte og 20 prosent i CAP.

Til sammen vil rundt 4.200 av Vales ansatte bli del av Hydro som følge av transaksjonen, noe som representerer en betydelig tilførsel av kompetanse, kunnskap og ferdigheter innenfor bauksitt-, alumina- og aluminiumvirksomhet. Konserndirektør Johnny Undeli vil lede Hydros nye bauksitt- og aluminavirksomhet, som vil ha sitt hovedkontor i Rio de Janeiro i Brasil.

Største oppkjøp

Transaksjonen er verdsatt til om lag 31 milliarder kroner ved endelig ferdigstillelse, hvor vederlaget består av 22 prosent av Hydros utestående aksjekapital, som er verdsatt til om lag 3,53 milliarder kroner basert på Hydro-aksjens sluttkurs 25. februar 2011 på 44,63 kroner. Hydro betaler rundt 6 milliarder kroner i kontant vederlag til Vale, og overtakelse av om lag 3,8 milliarder kroner i netto gjeld i den overførte virksomheten ved utgangen av januar 2011.

I tillegg har Hydro en forpliktelse om å overta den gjenværende eierandelen på 40 prosent i Paragominas fordelt på to steg, henholdsvis i 2013 og 2015, mot et kontant vederlag på 0,2 milliarder kroner i hvert steg.

Konsolideres i 2011

Virksomheten som overføres fra Vale vil konsolideres i Hydros regnskap fra og med mars 2011, og resultatene som genereres fra de aktuelle enhetene fra denne måneden vil tas inn i Hydros resultat for første kvartal. Det vil opprettes et nytt rapporteringssegment, Bauksitt & Alumina, som vil bestå av bauksitt- og aluminarelatert virksomhet. Aluminiumverket Albras vil inkluderes i rapporteringssegmentet Primærmetall.

Som en del av vederlaget vil det utstedes 447.834.465 aksjer til Vale, hver pålydende 1,098 kroner per aksje. Etter at transaksjonen er fullført vil den nye aksjekapitalen i Hydro bli 2.271.760.107,048 kroner, fordelt på 2.068.998.276 aksjer, hver pålydende 1,098 kroner. Hydro eier 33.387.070 egne aksjer, og antall utestående aksjer vil følgelig være 2.035.611.206.

Staten og Vale

De to største aksjonærene i Hydro vil være den norske stat, representert ved Nærings- og handelsdepartementet, og Vale med eierandeler på henholdsvis 34,3 og 21,6 prosent av utstedte aksjer, og tilsvarende 34,8 og 22,0 prosent av utestående aksjer.

I henhold til avtalen som tidligere er inngått mellom Hydro og Vale, kan Vale ikke øke sin eierandel i Hydro utover de 22 prosent som overtas som en del av transaksjonen, Vale må beholde sine aksjer i Hydro i minst to år etter at avtalen er endelig fullført, og Vale kan ikke selge aksjer som utgjør mer enn ti prosent av Hydros utstedte aksjer til en enkelt kjøper eller gruppe av kjøpere etter at denne toårsperioden er utløpt.

I henhold til avtalen er Vale berettiget til å ha en representant i Hydros styre. Tito Martins, som er konserndirektør og ansvarlig for basismetaller i Vale, er valgt som styremedlem av Hydros bedriftsforsamling, og vil tiltre som Hydros tiende styremedlem umiddelbart etter at transaksjonen er fullført.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.