FORSVAR

Vaktsjefen er dømt etter Helge Ingstad-kollisjonen

«Tiltaltes uaktsomhet var et markert avvik fra det som kunne forventes av en navigatør på en fregatt», ifølge dommen.

Haveristen KNM Helge Ingstad dagen etter havariet i 2018.
Haveristen KNM Helge Ingstad dagen etter havariet i 2018. Foto: Helge Mikalsen / VG / NTB
15. mai 2023 - 09:52

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte og sank natt til 8. november i 2018. Vaktsjefen er den eneste tiltalte etter forliset.

Mannen er nå dømt til 60 dagers betinget fengsel.

Dommen ble avsagt i Hordaland tingrett fredag. Mannen nekter straffskyld.

– Han tar dommen tungt og er skuffet over resultatet. Han mener det er uriktig å klandre ham alene for ulykken, fordi det er en sammensatt årsak til ulykken, sier vaktsjefens forsvarer, advokat Christian Lundin til NTB.

De nå skal vurdere grundig om dommen skal ankes.

– Systemsvikt

Aktors syn er at vaktsjefen på fregatten var uaktsom da han var på vakt og fregatten kolliderte med tankskipet Sola TS.

– Jeg er veldig fornøyd med dommen. Det er en grundig og god dom der vaktsjefen er domfelt i tråd med påstanden om brudd på både sivil og militær straffelov, sier aktor Benedikte Høgseth til NTB.

Den tiltaltes forsvarere mener kollisjonen skyldes systemsvikt i Forsvaret. De la ned påstand om at mannen måtte frifinnes.

Påtalemyndigheten la i mars ned påstand om 120 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år for vaktsjefen.

«et markert avvik»

Dommen er avsagt under dissens. Flertallet av dommerne slår fast at vaktsjefen opptrådte uaktsomt.

«Etter rettens vurdering forble tiltalte i den uaktsomme situasjonsforståelsen lenge til tross for en rekke faresignaler (lysende objekt som nærmet seg kurslinjen mm). Han hadde tid til å sjekke radar både etter vaktoverleveringen og før han foretok babordmanøver og før sammenstøtet», heter det i dommen.

Vis mer

Rettens flertall slår også fast at mannen hadde nok tid til å vurdere handlingsalternativer fra han overtok som vaktsjef og frem til sammenstøtet.

«Tiltaltes uaktsomhet var et markert avvik fra det som kunne forventes av en navigatør på en fregatt», skriver dommerne.

Under rettssaken kom det blant annet frem at den tiltalte mannen ble hurtigklarert som vaktsjef etter bare åtte måneders opplæring våren 2018.

Opprinnelig hadde fire personer status som mistenkt etter kollisjonen, vaktsjefen på fregatten, losen på Sola TS, kapteinen på tankskipet og operatøren på Kystverkets sjøtrafikksentral på Fedje. Det ble kun tatt ut tiltale mot vaktsjefen.

Rettens flertall slår nå fast at verken klareringsprosessen, opplæringen på broen eller det øvrige broteamets opptreden rokker ved vurderingen av at tiltalte opptrådte uaktsomt. Rettens flertall skriver også at Sola TS og Fedje VTS ikke opptrådte ekstraordinært eller upåregnelig.

«Det er tiltaltes uaktsomhet som er den dominerende årsaken til sammenstøtet», slår dommerne fast.

Uenig dommer

Den ene fagkyndige meddommeren er uenig, og mener vilkårene for straff ikke er oppfylt, selv om tiltalte har utvist uaktsomhet. Dommeren mener tiltalte ble satt i denne posisjonen av reder uten forutsetninger for å mestre det på grunn av en manglende klareringsprosess og var pålagt langt større oppgaver enn erfaringsnivået hans tilsa.

Dommeren som har tatt ut dissens er Pål Morten Hjulstad, som har bakgrunn som operasjonsoffiser om bord på en fregatt og leder i Sjøforsvaret.

«Rettens mindretall vil hevde at nettopp klareringsprosessen, manglende kompetanseoverskudd pga liten erfaring samt andre aktørers manglende inngripen gjør at en uerfaren navigatør som ikke skulle vært klarert innenskjærs får hele dette ansvaret på sine skuldre», heter det i dommen.

Dommeren peker på at dette ikke er i tråd med sikkerhetsstyring i oljesektoren, transportsektoren, forsvarsektoren og andre særskilt risikoutsatte yrker.

«Straff i denne saken har liten eller ingen individualpreventiv virkning, og allmennpreventivt fremstår det underlig at en så junior utøver i den spisse ende kan få skylden for en systemsvikt og multibarrieresvikt av mange andre aktører på samme tid», slår dommeren fast.

– Gammeldags

I retten argumenterte forsvarer Christian Lundin med at det var gammeldags tankegang å legge skylde på enkeltpersoner, meldte NTB fra retten.

– Et straffansvar i denne saken vil stride mot reglene for sikkerhet på sjøen. Det er ikke lenger slik at sjefen på skipet har ansvaret for alt. Det er rederiet som har ansvaret, sa Lundin ifølge NTB.

Dommen er ennå ikke rettskraftig, siden den kan ankes.

– Skuffet

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) er skuffet over dommen manglende vektlegging på de bakenforliggende årsakene, som er utenfor vaktsjefens kontroll, som årsak for ulykken.

– Vår vurdering er at de bakenforliggende årsaker burde medført et annet utfall av saken. Vi er bekymret over om dommen vil medføre redusert åpenhet rundt ulykker og nestenulykker, og dermed svekke det forebyggende arbeidet, skriver forbundsleder Torbjørn Bongo i en e-post.

Han påpeker samtidig at de er tilfreds med hvordan arbeidsgiverne opptrådte i rettssaken, blant annet at skipssjefen og sjøforsvarssjefen tok såpass tydelig delansvar for det som skjedde.

Vaktsjefen ble satt til å håndtere en utfordrende situasjon med en brobestning med lavt erfaringsnivå. Dette samsvarer også med det faktum at Forsvarsdepartementet har akseptert Foretaksstraffen som arbeidsgiver ble ilagt.

Samtidig savner NOF at også de overordnede arbeidsgiverne, blant annet forsvarssjefen og Forsvarsdepartementet, som har ansvaret for rammevilkårene for lavere nivå i Forsvaret, også offentlig tar sin del av ansvaret. Det handler om å erkjenne at disse rammevilkårene har vært medvirkende til eksempelvis lavt erfaringsnivå.

– Vi vil samtidig gi anerkjennelse til Sjøforsvaret for oppfølging av de involverte, og de tiltak som er iverksatt i etterkant av ulykken. Men også her savner vi den oppfølging som burde kommet på sentralt nivå, skriver forbundslederen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.