IKT

Vakre ord og lite innhold

Planen skal revideres hvert halvår og Grete Knudsen karakteriserer den som en prosessplan. Men planen er lite konkret, selv om ambisjonene er høye. Knudsen kunne ikke gi fyldestgjørende svar på hva bredbånd til sykehus skal bety i praksis, hvilken rolle datatilsynet skal få, eller om det blir gjennomført regelendringer og investeringer som gjøre det mulig for pasienter å kommunisere med sin lege via e-post. Ut over et lett romantisert bilde av en syk pike i et grisgrendt strøk som behandles av spesialist via Internett og kamera var det lite håndfast. Statsråden kunne heller ikke svare på hva skoler skal med tilbud om bredbåndstilknytning når de ikke engang har PC´er som fungerer tilfredsstillende.

En rekke tiltak er ført opp med tidsfrister og ansvarlig departement. Det skal bli rimeligere å handle på nett og regjeringen fremmer, som ventet, sitt lovforslag om elektroniske signaturer i løpet av høsten. Regjeringen presiserer nok en gang at forskning er viktig.

Etter hva Teknisk Ukeblad forstår har regjeringen lagt frem et dokument som fastslår at Norge skal følge med i den løpende utviklingen, og regjeringen forsøker å fremstille det som et tungt politisk initiativ.

Vurder selv, du finner eNorge planen her: http://odin.dep.no/nhd/norsk/p10001865/

Les mer om: