BYGG

- Vær tro mot idéen og strategien du har

Eivind Heimdal i V-teknikk mener det er det spesifikke prosjektet og egen kompetanse som bør være avgjørende for valget av plasstøpte eller prefabrikkerte betongløsninger.

Det er mange ulike faktorer som avgjør om et byggeprosjekt bruker prefabrikkert eller plasstøpt betong. Bildet er tatt fra byggingen av Akerselva Atrium i Oslo.
Det er mange ulike faktorer som avgjør om et byggeprosjekt bruker prefabrikkert eller plasstøpt betong. Bildet er tatt fra byggingen av Akerselva Atrium i Oslo. Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX
Tekst: Jan Revfem
17. juli 2018 - 05:00

Byggebransjen ser ikke ut til å ha noen klar formening om hva som er best av plasstøpt betong eller prefabrikkerte løsninger (se faktaboks). Og Eivind Heimdal, som er ekspert på temaet og leder V-Teknikk i Veidekke Entreprenør AS, har heller ingen klare anbefalinger å gi.

V-teknikk er Veidekkes kompetansesenter innen betong, forskaling, konstruksjonsteknikk og planlegging av kompliserte betongoppdrag.

Dette har for vår del mest med kompetansen i de ulike distriktene å gjøre, altså om du har faglært kompetanse i egne rekker. I Oslo har vi brukt plasstøpte løsninger til boliger, men også til dels til næringsbygg. Jeg vil tippe fordelingen ligger på 50/50, sier Heimdal.

Presise hvis...

– Hva vil du si er fordelene og ulempene med de ulike løsningene?

Plasstøpte løsninger er veldig presise hvis de utføres riktig, og de kan gi en effektiv gjennomføring. Å støpe betong er ett av hovedområdene for Veidekke, men det krever faglærte håndverkere. Det er alltid mulig å få gjennomført prosjektet når vi går for plasstøpt, og vi har aldri problemer med leveransene. Men plasstøpte løsninger er mer arealkrevende og setter større krav til logistikk og plass til kraner og pumpestasjoner, sier Heimdal. 

En annen fordel med plasstøpte løsninger er at betongprodusentene er at det er mange lokale betongprodusenter. Veidekke bestiller totalt rundt 200.000 kubikkmeter med betong i året utenom elementer. De eier også en produsent av prefabrikkerte løsninger, nemlig Block Berge i Rogaland.

Eivind Heimdal i V-Teknikk mener valg av løsning handler mest om det enkelte prosjektet. <i>Foto:  V-Teknikk</i>
Eivind Heimdal i V-Teknikk mener valg av løsning handler mest om det enkelte prosjektet. Foto:  V-Teknikk

Mer transport

De prefabrikkerte elementene har lengre transportvei. Fordelene med å prefabrikkere er at det er mindre plasskrevende å ha med å gjøre på byggeplassen, og det går raskere å sette opp hver etasje. Det negative er leveringstidspunktet og bestillingstiden. Levering kan være uforutsigbart når det til tider er stort press i byggebransjen, sier Heimdal.

– Hva med kostnadene per kvadratmeter, peker noen løsning seg ut som gunstig?

Nei, det er ingen som har funnet ut eksakt om den ene løsningen er bedre enn den andre. Det er ikke så store forskjeller i kvadratmeterpris mellom de to alternativene. Prisene på prefabrikkert svinger riktig nok mer ut ifra "trøkket" i markedet og noe mer enn betongprisene. Men over tid har ikke betongprisene steget mer enn den generelle kostnadsutviklingen i byggebransjen.

Helt individuelt

– Er det slik at den ene løsningen vil være bedre for visse typer bygg og prosjekter?

– Dette går mer på det enkelte prosjektet og hva byggherren ønsker. Vi bestemmer valg av løsning i designfasen av bygget. Når det er sagt bruker vi veldig ofte plasstøpte løsninger til våre boligprosjekter, mens i kombinasjonsbyggene av bolig og næring, kan det være begge deler, svarer Heimdal, og legger til:

– Du kan ha begge løsningene i samme bygg, men som regel har du en hovedgjennomføring.  Plasstøpte løsninger brukes til kjeller og grunn, men kanskje prefabrikkert over bakken og oppover i etasjene. Når det gjelder miljø er det i utgangspunktet de samme betongtypene for plasstøpte eller prefabrikkerte løsninger. Begge typer benytter lavkarbonbetong, som bidrar til et bra klimaregnskap når en tar byggets levetid i betraktning, sier han.

Transportelementet kommer inn for å vurdere den totale miljøbelastningen. Eivind Heimdal i Veidekke sier at også dette må vurderes i designfasen, der man må optimalisere bruken av betong.

Vis mer

Må spare

– Det gjelder å spare på betongbruken, og elementindustrien sparer også på volum og løsninger. I Veidekke er for øvrig nesten 80 prosent av kontraktene totalentreprise, slik at vi har kontroll på prosjektering og utførelse.

– Har størrelsen på bygget noe å si for valg av løsning?

–  Ja, vi bruker ikke betongelementer til de minste byggene, det må være en viss minimumsstørrelse her.

Prefabrikkerte elementer var en utfordring for ombyggingen av Royal Christiania Hotel i Oslo sentrum, på grunn av de lave høydene i bygget på 2.80 meter. Rådgiverne vurderte imidlertid at elementer var tidsbesparende og ville gi større sikkerhet for byggetiden.

– Innvendige takhøyder, hvordan påvirker det valget?

–  Igjen, det er designet som er det avgjørende. Når det gjelder innvendige høyder, produseres elementene alltid på bestilling, så det skaper ingen hindringer. Men jeg vet at for det nye Nasjonalmuseet, skulle alt støpes på stedet. Av det jeg leser i mediene, måtte de imidlertid endre til prefabrikkert løsning av hensyn til fremdriften. Tidsforbruket er en viktig faktor her, sier Heimdal.

Leder avgjorde

I Follo-området har Veidekke Entreprenør AS redusert bruken av prefabrikkerte elementer og økt andelen plasstøpt betong. Veidekke i regionen fikk en ny dristriktssjef fra Oslo som hadde kompetanse på plasstøpte løsninger. Han uttalte blant annet at deres beregninger viser at det ikke går utover byggetiden.

Eivind Heimdal i V-Teknikk forteller at Veidekke i Oslo stort sett bygger to til fem boligenheter, og at det derfor ofte går mest i plasstøpte løsninger der.

– Det er ofte store friluftsarealer inne i boligområdet, slik at det av arealhensyn går greit med plasstøpte løsninger. Men jeg vet at kino- og hotellprosjektet vårt til Olav Thon Gruppen i Nydalen var elementbygd. Prosjektet skulle fundamenteres på peler via støpte pelefundamenter direkte på fjell. Bæresystemet er av prefabrikkerte betongelementer og stål, men her vi har brukt litt plasstøpt etter hvert, sier Heimdal.

– Gjør det du kan

– Hvis du ser fremover, hva tror du om utviklingen?

– Jeg tror ikke på noen dramatiske endringer, men at det fortsatt både blir plasstøpte og prefabrikkerte løsninger. Suksessfaktoren her er fortsatt å gjøre det du er god på for å være konkurransedyktig. Du må være tro mot ideen og strategien du har og satse på det, svarer Heimdal.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.