IKT

Utviklingskontrakt til Chipcon

Chipcon skal for denne kunden utvikle tre komplekse databrikker for trådløs, toveis kommunikasjon basert på sin SmartRF teknologi.

Selve utviklingskontrakten har en verdi på 18,5 millioner norske kroner. I tillegg kommer komponentleveranser med en ventet betydelig omsetning for Chipcon fra år 2002.

Chipcon har så langt i år allerede hatt en ordreinngang på hele 30 millioner kroner, noe som tilsvarer omtrent fjorårets totale omsetning for selskapet.

Les mer om: