DOKTORGRADER

Utvikling av en landbruksressurs

Dette er temaet for Magnar Forbord (44) fra Stjørdal sin doktoravhandling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Bruk av landbruksressurser er ikke avgrenset av bygda, men koblet til aktivitetsmønstre i nettverk som strekker seg ut over denne. Avhandlingen bygger på et studium av en bestemt landbruksressurs ­ norsk geitemelk.

Det gis en beskrivelse av hvordan denne ressursen på 1980-tallet ble brukt på en lite krevende måte i et industrielt nettverk. Dette nettverket var formet for en annen, nesten lik, og mye større ressurs ­ norsk kumelk. Hoveddelen av avhandlingen er viet hvordan en mer krevende bruk av ressursen ble utviklet på 1990-tallet.

I forklaringen av denne utviklingen legges avgjørende vekt på samspill på tvers av bedrifts- og organisasjonsgrenser. Påvirket av en viss økonomisk rasjonalitet produserte og anvendte dette samspillet både tekniske og sosiale ressurser.

I denne sammenheng er geitemelk en teknisk landbruksressurs. Bedre bruk av slike ressurser blir dermed et slags «sosialt» spørsmål; hvordan, gjennom samspill i et nettverk, få andre aktører til å kalkulere landbruksressurser som «verdi» (inntekt) snarere enn som «kostnad»?

Avhandlingen har tittelen «New Uses of an Agricultural Product? ­ A case study of development in an industrial network / Ny bruk av et landbruksprodukt? ­ En case-studie av utvikling i et industrielt nettverk.»

Arbeidet er utført ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU, med førsteamanuensis Tim Torvatn som hovedveileder og professor Håkan Håkansson som biveileder. Arbeidet er finansiert av utviklingsprogrammet Interreg for Jämtland og Trøndelag.

Magnar Forbord er sivilagronom (1984) fra Norges Landbrukshøgskole, Ås. Siden 1991 har han arbeidet ved Norsk senter for bygdeforskning, Trondheim.

Avhandlingen er innlevert til forsvar for graden dr.ing. Disputas: 13. juni.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.