Utvikler spesialcontainer for å gjøre den mest klimafientlige sjømaten bedre

Kongekrabbe er sjømatproduktet med mest klimagassutslipp. En spesialcontainer med en miniversjon av et renseanlegg for landbasert oppdrett kan bli løsningen for å kutte utslipp.

Utvikler spesialcontainer for å gjøre den mest klimafientlige sjømaten bedre
Kongekrabbe er en klimaversting. Foto: Norway King Crab

Av alle sjømatproduktene fra Norge er det kongekrabbe som slipper ut mest klimagasser per kilo fra fangst til matbord, ifølge Sintef. De beregner at en kilo fersk kongekrabbe fra Norge har sluppet ut 28,6 kilo CO2 før den når et matbord i Asia. Årsaken er at mesteparten fraktes levende med fly.