Utvikler ny sveisemetode til verdens lengste flytebru

Lasersveising ved hjelp av roboter gir mindre klimagassutslipp, mindre materialforbruk, jevnere konkurranse mellom entreprenører, kortere byggetid og dermed reduserte kostnader, sier Kjell Håvard Belsvik i Statens vegvesen.

Utvikler ny sveisemetode til verdens lengste flytebru
I begge ender blir den 5,5 kilometer lange brua forankret i land, og den blir i tillegg forankret til bunnen flere steder langs strekningen over fjorden, som har dybder på nær 600 meter. Brua skal flyte på pongtonger med 100 meters mellomrom og skal hovedsakelig bygges i stål. Bildet illustrerer bruas forankring, og vannet er derfor fjernet på venstre side. Illustrasjon: Statens vegvesen

– Alle stålkonstruksjonene til brua kan føyes sammen ved hjelp av robotisert lasersveising. Teknologien finnes, og det er på tide å ta den i bruk for entreprenørene, sier Vegvesenets delprosjektleder, Kjell Håvard Belsvik om byggingen av verdens lengste flytebru, den 5,5 kilometer lange Bjørnafjordbrua i Hordaland. Nå vil han gjøre lasersveisemetoden kjent blant entreprenørene slik at flere anbydere kan legge metoden til grunn når anbud skal utarbeides.