Utvider med ATEX-produkter

Utvider med ATEX-produkter

Med økte krav til utstyr i eksplosjonsfarlige miljøer, har Norgren utvidet sitt produktprogram med ATEX-godkjente produkter.Programmet omfatter nå ikke bare Ex-klassifiserte magnetspoler, men dekker også områder som ventiløyer, proporsjonalventiler, pressostater, sylindre og FRL-enheter samt tilbehør. I Norgrens brosjyre om ATEX samles et bredt utvalg av disse produkter og brosjyren inneholder dessuten relevant informasjon om ATEX, som f.eks. beskyttelsessoner, temperaturklasser og sertifikater.

Les mer om: