NYHETER

Utvidelse av fv 47 i Haugesund er utlyst

På Raglamyr i Haugesund er det en kort vegstrekning som har to felt og en årsdøgntrafikk på 30 000. Nå skal den få to felt til. De som vil utvide den, må gi anbud innen 29. oktober.

Denne vegen skal dimensjoneres for 30 000 biler i døgnet. Rabatten mellom feltene skal erstattes med en midtdeler i betong. (Foto: Google)
Denne vegen skal dimensjoneres for 30 000 biler i døgnet. Rabatten mellom feltene skal erstattes med en midtdeler i betong. (Foto: Google)
11. sep. 2014 - 08:31

Vegstrekningen er en del av fylkesveg 47. Den ligger mellom to rundkjøringer. Fra den ene går det ramper til og fra E134.

Strekningen er bare 80 meter lang, men entreprenørarbeidet blir omfattende. Samtidig med at vegen utvides fra to til fire felt, blir den flyttet noen meter til siden. Begge rundkjøringene skal utvides, og rampene mellom fv 47 og E134 skal justeres.

To gangkulverter under fv 47 må forlenges når vegen blir bredere. Dessuten blir ledninger for VA og kraft flyttet og oppgradert. Langs sidene av fv 47 skal det bygges støttemurer i naturstein.

Fylkesvegen må være åpen i hele anleggstiden. Det er ingen veger som egner seg som omkjøringsveger. Jobben må være fullført innen utgangen av november neste år.

Strekningen som utvides er den nordligste delen av T-forbindelsen som ble åpnet i fjor, men den inngår ikke i det prosjektet. Vegutvidelsen er et av svært mange delprosjektet i Haugalandspakken. Den har en kostnadsramme på 2,7 milliarder kroner. Ca. 70 prosent av pakken blir finansiert med bompenger.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.