ENERGI

Utslippsverstingen Mongstad er blitt verre: Står nå for mer enn 4 prosent av norske CO2-utslipp

Her er Norges største utslippspunkt i 2021.

Raffineriet på Mongstad er fortsatt Norges største utslippspunkt. I 2020 økte utslippene herfra til 2 millioner tonn CO2.
Raffineriet på Mongstad er fortsatt Norges største utslippspunkt. I 2020 økte utslippene herfra til 2 millioner tonn CO2. Foto: Øyvind Hagen/Equinor

Raffineriet på Mongstad har lenge vært Norges desidert største utslippspunkt, og nye tall fra 2021 viser at det fortsatt er tilfelle. Faktisk økte utslippene i fjor, fra et utslipp av klimagasser på 1,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020 – til over 2 millioner tonn i 2021.