NETTARKIV

Utslippsforskrift på høring

Statens forurensningstilsyn (SFT) har sendt et forslag til forskriftsregulering av seks industribransjer ut på høring. Høringsfristen er 1. april.

Norsk Industri vil gå gjennom forskriftsforslaget og utforme kommentarer på basis av innspill fra medlemsbedriftene senest 1. mars.Forurensingsmyndighetene gir i forslaget standardiserte utslippskrav til seks sektorer:Anlegg for kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling.

Anlegg for mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner, (herunder skipsverft).

Forbrenningsanlegg med rene brensler.

Produksjon av pukk, grus, sand og singel.

Asfaltverk.

Fiskeforedlingsbedrifter.Antatt berørte bransjer i Norsk Industri:Maritim.

Teknobedriftene.

Olje og gass.

Bergindustrien.

Alle bedrifter med fyringsanlegg for rene brensler (anlegg i området 1-50 MW).

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.