NYHETER_BYGG

Utsetter pris til senere akt

28. sep. 2000 - 15:30

Stortinget bestemmer ikke den endelige kostnadsrammen for den planlagte praktbygningen før i første kvartal 2002, når forprosjektet er ferdig. Statsbygg innrømmer at det knytter seg stor usikkerhet til prisen når planleggingen ikke er kommet lenger.

– Vi forholder oss til det offisielle anslaget på 1,8 milliarder kroner. Men vi opererer med tall hele veien i vår planlegging, sier prosjektdirektør Roar Bjordal i Statsbygg. Han vil imidlertid ikke gå nærmere inn på det tallmaterialet.

Dersom Statsbygg skulle lagt frem en kostnadsramme for godkjenning i år, ville de ha plusset på et betydelig beløp som en usikkerhetsreserve. Stortinget er enig i den vurderingen, og har vedtatt at den bindende kostnadsrammen for operaen skal fremmes først etter at forprosjektet er utarbeidet.

Mange anbud

For øyeblikket er Statsbygg i ferd med avslutte evalueringen av om lag 12 innkomne anbud på akustikk og fire-fem anbud på teaterteknikk. En stor andel av disse anbudene kommer fra utenlandske selskaper. Også rådgivende konsulenter innen elektro, VVS og geoteknikk blir om kort tid plukket ut, etter en begrenset anbudskonkurranse der fem norske selskaper ble prekvalifisert. Samtidig arbeider arkitektfirmaet Snøhetta videre med tegningene av bygget. Blant annet fikk de beskjed om å forbedre de akustiske forholdene i operasalen.

Forurenset grunn

Sjøbunnen der deler av bygget skal reises, inneholder store mengder forurenset masse. Ennå har ikke Statens forurensningstilsyn (SFT) avgjort hvordan problemet skal løses.

– En aktuell løsning er å dekke det hermetisk til med et teppe, og så legge grus over. En annen løsning er å fjerne den forurensede massen og dumpe den lenger ute i fjorden, eller eksportere den til et deponi.

Forhandlingene mellom Oslo kommune og Oslo Havn om tomteprisen er ikke avsluttet, men heller ikke det er noe problem for operaen. Oslo byrett skal ifølge Bjordal avgjøre hva tomteprisen blir etter en skjønnsmessig vurdering.

Ny bydel

Diskusjonenene om veisystemet i Bjørvika og fremtiden for Oslo Havn berører ikke operaplanene direkte. Dette blir første trinn i å utvikle en helt ny bydel som i dag er dominert av gjennomfartsveier, havn og annen næringsvirksomhet.

– Vi trenger bare en ny avkjøringsrampe fra Bispelokket for vårt byggeprosjekt. Det angår ikke operaen at politikerne planlegger tunnel, veier, havn eller den såkalte fjordbyen, bortsett fra at Oslo Havn må få et område til erstatning for det arealet vi skal bygge på fra 2003.

Ifølge fremdriftsplanen skal grunnarbeidene starte første kvartal 2003, mens selve byggingen begynner i fjerde kvartal samme år. Byggetiden er beregnet å vare nesten fire år. Etter ferdigstillelse og overlevering i 2007, følger nesten ett års innkjøring, før publikum slipper inn i operasalen sommeren 2008.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.