Utsetter grønn elektronikkproduksjon

  • energi

– Elektronikkbransjen bør slutte å skyve problemene foran seg, og ta tak i miljøutfordringen. Produsentene må våge å se forretningsmulighetene som ligger i miljøvennlig produksjon, sier seniorrådgiver Dag Ausen ved Sintef Elektronikk og kybernetikk.

Skuffende få svar

Miljøprosjektet GreenPack gjennomførte nylig en spørreundersøkelse blant elektronikkprodusenter i Norden. Bare 13 prosent av 600 bedrifter svarte på undersøkelsen. Av de totalt 80 som svarte, mente 65 prosent at grønne produkter blir en fordel i framtiden. 25 prosent har allerede hatt fordeler av miljøvennlig produksjon.

Dag Ausen er glad for at så mange av bedriftene som svarte på undersøkelsen vurderer miljøtiltak som et konkurransefortrinn. Men det gjenstår å se at de omsetter tankene til praktiske tiltak.

En av årsakene til at få bedrifter ennå har utarbeidet planer for å legge om produksjonen, kan være at svært få av kundene i Norden ber om å få miljøinformasjon om produktene. I Norge har en del bedrifter i bransjen vært opptatt med omstrukturering og oppkjøp i det siste. Dermed har miljøspørmålet blitt satt til side.

Undersøkelsen viste også at det er store forskjeller i den miljømessige modenheten blant aktørene langs elektronikkproduktenes forsyningskjede.

Nye direktiver kommer

Elektronikkindustrien sliter med miljøproblemer i form av tungmetaller i produktene. Målsettingen innen EU er at alle miljøfarlige metaller skal fjernes fra elektronikkproduksjonen innen 2008. Norge har vært tidlig ute med å innføre nasjonale direktiver. Ifølge undersøkelsen er norske bedrifter bedre forberedt enn de svenske på å møte de kommende EU-direktivene.

GreenPack-prosjektet skal hjelpe industrien til å produsere elektronikk mer miljøvennlig, og oppnå økonomiske fordeler av det. De som står bak prosjektet er Sintef og Nordisk industrifond i Norge, Institutet för verkstadteknisk forskning (IVF) i Sverige, Institute of Product Development i Danmark, og VTT i Finland.

Foreløpig er 20 nordiske partnerbedrifter med i prosjektet. De norske deltakerne er Eltek Fire & Safety, Mascot, Kitron Development, Telenor og Tomra. Dag Ausen har som mål å få med fem norske bedrifter til i løpet av de neste to-tre månedene.

Brom og bly

Tungmetallet brom, som finnes i all elektronikk, er en av de vanskeligste utfordringene. I bransjen er det uenighet om hvilke bromforbindelser som skal tillates.

Et norsk prosjekt som pågår utenom GreenPack skal gjøre bransjen i stand til å produsere elektronikk uten bruk av bly. De fleste velger en legering av tinn, sølv og kobber. Tester med blyfri produksjon er gjort blant annet hos Kitron og Mascot.