Utrygge sykehus

Undersøkelsen er utført av Brann & Sikkerhet. Enkelte sykehus har ikke hatt brannøvelser på fire år. Halvparten makter ikke å etterfølge pålegg om brannsikringstiltak. Ikke minst er frie rømningsveier en utfordring. (lh)

Les mer om: