Utredning ser betydelig verdi i CO2-rensing

En utredning fra to konsulentselskaper konkluderer med at det norske fullskalaprosjektet for fangst og lagring av CO2 har betydelig demonstrasjonsverdi.

Utredning ser betydelig verdi i CO2-rensing
Det er konsulentselskapene Carbon Limits og Thema som står bak utredningen, som nå er overlevert til Olje- og energidepartementet.

Det er konsulentselskapene Carbon Limits og Thema som står bak utredningen, som nå er overlevert til Olje- og energidepartementet.

Konsulentselskapene har sett nærmere på utsiktene for fangst og lagring av CO2, såkalt CCS, i Europa generelt og på det norske fullskalaprosjektet spesielt.

En av hovedkonklusjonene er at demonstrasjonsverdien til det norske fullskalaprosjektet er «betydelig». Det norske prosjektet går ut på å fange CO2 fra industrianlegg og lagre den permanent under havbunnen på norsk sokkel.

Konsulentselskapene mener det planlagte norske CO2-lageret, som kalles Northern Lights, kan gi en etterspurt transport- og lagringsløsning også for utenlandske fangstprosjekter. Det kan påvirke politikkutvikling og investeringer i Europa.

Carbon Limits og Thema mener samtidig at et vellykket fullskalaprosjekt vil kunne framskynde omstillingen i EU og «redusere den samlede kostnaden av karbonnøytralitet innen 2050».

Olje- og energiminister Tina Bru (H) mener rapporten er viktig og sier departementet nå vil gå grundig igjennom den.

– Den inngår i det brede og omfattende beslutningsgrunnlaget vi legger til grunn når regjeringen skal ta stilling til et norsk prosjekt for karbonfangst og -lagring nå til høsten, sier Bru.

Les også