ARKIVNYHETER

Utreder verdens lengste hengebru over Sognefjorden

Bilde: Ill: Statens vegvesen
Jarle Skoglund
2. mars 2011 - 14:22

Er det mulig å krysse Sognefjorden med bru, og hvilken løsning må i så fall velges? Det er spørsmålet som prosjektgruppen i Statens vegvesen for mulighetsstudiet av en fjordkryssing av Sognefjorden skal gi svar på. Arbeidet skjer som en del av arbeidene med planene om en fergefri E39 mellom Trondheim og Kristiansand. Arbeidet prioriteres høyt, noe som blant annet signaliseres ved av nå avtroppende regionvegsjef Olav Ellevseth er satt til å lede arbeidet.Totalkostnad nærmere 100 milliarder

I dag er det åtte ferjestrekninger på E39 mellom Trondheim og Kristiansand, og ved siden av store vegprosjekter vil mange store bruprosjekter må på plass før trafikkantene kan kjøre på sammenhengende veg på Vestlandet.

En bruløsning over Sognefjorden er anslått av Statens vegvesen å ville koste mellom fem og syv milliarder kroner. Samlet vil ferjefri E39 mellom på Vestlandet koste nær 100 milliarder kroner.Flere brualternativer

Det er i realiteten tre mulige tekniske løsninger som skal vurderes når Statens vegvesen skal vurdere prosjektet. Det er enten hengebru, flytebru og en rørbru. Det siste alternativet er foreløpig ikke bygget noen steder, og vil by på store teknologiske utfordringer.

Dersom man velger en hengebru må fundamentene stå på land, og hovedspennet vil bli i overkant av 3700 meter. I de foreløpige vurderingene som Vegvesenet har gjort, er det tenkt at en slik løsning må bygges med to kjørebaner som henger fritt ved siden av hverandre.

Akashi Brigde i Japan holder i dag verdensrekorden med største hovedspenn på en hengebru med 1991 meter.Flytebru

En flytebru kan også være et realistisk alternativ. En slik bru flyter på potonger, slik Nordhordalandsbrua over Salhusfjorden er bygget. Utfordingen med en slik løsning er at en bru over Sognesfjorden må ha minimums seilingshøyde på 70 meter, noe man til dags dato ikke har erfaringer med for rørbruer.

En naturlig plassering av en bru over Sognesfjorden vil være mellom Lavik og Oppedal.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.