Utreder politikk for norske mineraler

Innhold i ny strategi

Strategien vil vise retningen for regjeringens politikk for mineralnæringen. Den vil blant annet omtale:

Globale trender

Norske mineralressurser og norsk mineralnæring

Kartlegging av norske mineralressurser

Koordinering av relevant regelverk

FoU og kompetanse

Giske har som målsetting at en strategi for mineralnæringen skal være ferdig våren 2012. Staretigien skal ta for seg sentrale rammebetingelser for næringen.

– Nå begynner arbeidet med å fylle strategien med innhold, slik at kartleggingen av mineralressursene kan bli til arbeidsplaser og verdiskaping i lokalsamfunn, sier Giske. De siste årenes vekst i de globale økonomien har gitt en kraftig økning i råvareprisene. Kina og de andre BRIK-landene har hatt en sterk inntektsvekst, og mye av den ekstre inntekten går til kjøp av forbruksvarer, sier han i en pressemelding.Må definere rammebetingelsene

– De siste årene har vi sett at flere land utarbeider strategier på mineralområdet. Det er gode forutsetninger for å videreutvikle denne næringen i Norge. Kina har posisjonert seg internasjonalt og kjøpt seg opp i gruver over hele verden. Japan og USA har utarbeidet strategier, og EU har utarbeidet et råvareinitiativ for å sikre tilgangen til råvarer for egen industri. Finland utarbeidet en mineralstrategi som var ferdigstilt høsten 2010, og Sverige har besluttet å utarbeide en strategi for mineralnæringen. Utviklingen gjør det naturlig å se på rammebetingelsene for mineralnæringen i Norge. Vi vil se hvordan myndighetene kan legge til rette for økt verdiskaping i næringen, sier statsråden.

Mineralloven, som trådte i kraft 01.01.10, gir et godt rammeverk for å ta i bruk mulighetene som ligger der. – Det er likevel utfordringer for næringen som myndighetene bør ta tak i. I arbeidet med strategien vil vi legge vekt på at rammevilkårene for mineralvirksomhet gir god forutsigbarhet for næringen, sier Giske.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.